Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opcje giełdowe metody i strategie 
author Ford, David

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Value at Risk w warunkach polskiego rynku
author Mentel, Grzegorz

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza formacji na wykresach giełdowych wprowadzenie 
author Bulkowski, Thomas N.

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niepewność i ryzyko rynkowe inwestycji w akcje studium metodologiczno-empiryczne 
author Konarzewska, Iwona

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketplace A Brief History of the New York Stock Ex 
 

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : Tom 1 / 
author Brigham, Eugene F.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Series: Zarządzanie finansami Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje świat Prace Naukowe AE Wrocław nr 890 Materiały konferencyjne 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2001 Series: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje świat Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Złudzenia inwestora
author Fridson, Martin S.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sukces na giełdzie 24 lekcje skutecznego inwestowania jak odnieść sukces na giełdzie przedstawia William 
author O'Neill, William

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki
author Andrzejewski, Mariusz

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek papierów wartościowych w Polsce Wybrane proble 
red. naukowy Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszczędzanie indywidualne w Polsce produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność 
author Korenik, Dorota.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczne strategie inwestycyjne Jak osiągnąć 
author Tharp, Van K.

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw
red. Karpuś, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Series: Przekształcenia rynku finansowego w Polsce Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego
author Siemieniuk, Nina.

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery
author Drabik, Ewa

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze inwestycyjne rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność 
author Gabryelczyk, Katarzyna

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zastosowania instrumentów pochodnych do ograniczania
author Krawiec, Monika

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse behawioralne
author Czerwonka, Monika

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rynkowe instrumenty finansowe /
author Sopoćko, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikrostruktura giełd papierów wartościowych
author Doman, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Superakcje
author Fisher, Kenneth

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód
author Fabozzi, Frank J.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonofizyka wprowadzenie
author Mantegna, Rosario N.

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowa alokacja kapitałów pieniężnych
author Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Investment Banking Emisja papierów wartościowych, 
author Jacob, Adolf-Friedrich

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Emisja obligacji komunalnych w teorii i w praktyce
author Ostrowski, Jarosław

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku
author Bojańczyk, Mirosław.

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pierwsze oferty publiczne na rynkach kapitałowych
author Sukacz, Dawid

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania
red. Karpuś, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [336.76] Series: Przekształcenia rynku finansowego w Polsce Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku
author Łuniewska, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu kontrakty terminowe, swapy, opcje wprowadzenie, instrumenty, wycena 
author Zając, Jacek

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Series: Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce
 

Publication year: 2006 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych Komisja Nadzoru Finansowego stan prawny na dzień 19 września 2006 r. 
oprac. Binek, Beata

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: