Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku
author Patterson, Robert

Publication year: 2002 Call number: [0/9(03)/336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyscyplina rynkowa w bankowości Rodzaje i 
author Jackowicz, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bancassurance sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych 
author Swacha-Lech, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora
author Żukowski, Marian.

Publication year: 2006 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty bankowości elektronicznej
author Matuszyk, Anna

Publication year: 2006 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich
red. naukowa Michalczuk, Grażyna.

Publication year: 2006 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka bankowa
author Pawełczak, Adam

Publication year: 1997 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowe struktury organizacyjne i kierownicze
author Saunders, Edmund J.

Publication year: 1996 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości Prace Naukowe AE Wrocław nr 766 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 1997 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość detaliczna idee - modele - procesy Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku 
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności bankowej nowe spojrzenie po kryzysie 
author Czarnecki, Leszek

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości Prace Naukowe AE Wrocław nr 828 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 1999 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko ekologiczne w działalności banku
author Borys, Grażyna.

Publication year: 2000 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi i procedury bankowe
red. Bogacka-Kisiel, Ewa

Publication year: 2000 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość hipoteczna
author Gąsowska, Agnieszka

Publication year: 2000 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny a banki
red. Borodo, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

English for Banking
author Kopestyńska, Zofia

Publication year: 1994 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna Praca zbiorowa 
red. Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość Podręcznik akademicki 
red. Jaworski, Władysław Leopold.

Publication year: 2004 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy współpracy banku z samorządem
red. Korenik, Dorota.

Publication year: 2005 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój przestrzenny systemu bankowego w Polsce w
author Weltrowska, Justyna

Publication year: 2003 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielopoziomowy system kontroli banków
author Niewiadoma, Maria

Publication year: 2007 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing w bankach komercyjnych
author Korzeniowska, Anna.

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość hipoteczna
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonalność stron internetowych banków a
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość detaliczna
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse banku komercyjnego
 

Publication year: 1997 Call number: [336.71] Series: Podstawy bankowości komercyjnej Część 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyka bankowa Próba syntezy 
author Ryznar, Zygmunt

Publication year: 1998 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: