Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego /
author Woźniewska, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank spółdzielczy aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania 
author Zalcewicz, Anna

Publication year: 2010 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek przede wszystkim 10 lat ruchu SKOK 
author Dunajski, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w
red. Stefański, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bankiem spółdzielczym
red. Szambelańczyk, Jan.

Publication year: 1995 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Spółdzielcze kasy oszczędnościwo - kredytowe
red. Ossowski, Janusz

Publication year: 2007 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze w świetle teorii rynków kooperantów
author Bryniarska, Teresa Izabela

Publication year: 2001 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju banków spółdzielczych w Polsce preferencje i projekcje prezesów zarządów 
author Stefański, Marek.

Publication year: 2008 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny 
author Siudek, Tomasz

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania komunikacji marketingowej w bankach
author Nowacka, Anna

Publication year: 2011 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska spółdzielczość kredytowa na rynkach ze szczególnym uwzględnieniem spółdzi elczości 
author Bryniarska, Teresa Izabela

Publication year: 1999 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze w Polsce Ekonomiczne i finansowe 
author Orzeszko, Teresa.

Publication year: 1998 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczanie ryzyka w Prace Naukowe AE Wrocław nr 1128 
red. naukowy Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spółdzielnie mieszkaniowe pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją 
author Peisert, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [334.73] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna bankowość spółdzielcza
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego /
author Łukasiewicz-Kamińska, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [334.73] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych
author Szambelańczyk, Jan.

Publication year: 2006 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank Spółdzielczy w warunkach gospodarki rynkowej
 

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie bankiem spółdzielczym
red. naukowy Szambelańczyk, Jan.

Publication year: 1997 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak wdrożyć SKOK ?
author Derejczyk, Maciej

Publication year: 1999 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Franciszek Stefczyk (1861-1924) pionier spółdzielczości kredytowej w Polsce 
author Skodlarski, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarowanie kapitałem w banku spółdzielczym instytucjonalne reguły systemu bankowego a proces 
author Szyguła, Anita

Publication year: 2011 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustawa o spółdzielczych kasach komentarz 
author Pawełczyk, Mirosław

Publication year: 2012 Call number: [334.73] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa zagadnienia konstrucji prawnej 
author Jedliński, Adam

Publication year: 2001 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2002 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje finansowe z sercem historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach 
author Orzeszko, Teresa.

Publication year: 2012 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika banku spółdzielczego
red. Szambelańczyk, Jan.

Publication year: 1999 Call number: [334.73] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko w działalności spółdzielczego sektora bankowego
 

Publication year: 2003 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe : na rynku usług finansowych w Polsce /  
author Golec, Maria Magdalena.

Publication year: 2004 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wielkopolski system spółdzielczości kredytowej
red. Ochociński, Stefan

Publication year: 1985 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego
author Zaleska, Małgorzata.

Publication year: 2003 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo spółdzielcze Komentarz do zmienionych przepisó 
author Pietrzykowski, Krzysztof

Publication year: 1995 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
red. Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model rozliczeń międzybankowych w czasie na przykładzie banków spółdzielczych 
author Murowaniecki, Łukasz

Publication year: 2011 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane historyczne i wspólczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce /
red. Stefański, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce : ujęcie instytucjonalne / 
author Ławrynowicz, Maciej.

Publication year: 2013 Call number: [334.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe : komentarz / 
author Herbet, Andrzej.

Publication year: 2014 Call number: [334.73] Series: Krótkie Komentarze Becka Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: