Wartościowanie stanowisk pracy : przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce /  
autor Armstrong, Michael.

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

The Consultant's Guide to Hidden Profits : The 101 Modt Overlooked Strategies for Increased Earnings and Growth /  
author Holtz, Herman.

Publication year: 1992 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń /
Autor Jędrzejczak, Jacek

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzmocnić ducha : jak premiować i wyrażać uznanie. Poradnik lidera /  
autor Kouzes, James M.

Publication year: 2003 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską /
 

Publication year: 2007 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego /
Autor Karaszewska, Hanna

Publication year: 2003 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia 2004 : ewidencja, dokumentacja, rozliczenia /  
Autor Małkowska, Danuta

Publication year: 2004 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w małych i średnich firmach : Stan aktualny oraz kierunki zmian /  Raport IPiSS Zeszyt nr 27 /  
 

Publication year: 2005 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenia 2006 : ewidencja, dokumentacja, rozliczenia /  
autor Małkowska, Danuta.

Publication year: 2006 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozliczanie wynagrodzeń : w 2011 roku z ewidencją księgową /  
autor Dworowska, Wioletta.

Publication year: 2011 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników : 2012 :  urlop wychowawczy - nowa podstawa składki, ubezpieczenia rentowe - wyższa stawka, przykłady miesięcznych rozliczeń z ZUS, zatrudnienia i zwolnienia - pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego /  
author Bobak, Alicja.

Publication year: 2012 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa : Modele, zasady, uwarunkowania /  
autor Gruszczyńska-Malec, Grażyna.

Publication year: 2001 Call number: [331.2] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w firmie : systemy płacowe, wynagrodzenie minimalne, regulamin wynagradzania, ekwiwalent za urlop, dodatki za nadgodziny i pracę w porze nocnej, premie i nagrody /  
Autor Ziółkowski, Paweł

Publication year: 2003 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę /
autor Klucz, Danuta.

Publication year: 2005 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji /
 

Publication year: 2009 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie wynagrodzeń /
autor Borkowska, Stanisława.

Publication year: 2004 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1001 sposobów na nagradzanie pracowników /
Autor Nelson, Bob

Publication year: 2006 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2009 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozliczanie wynagrodzeń w 2008 roku z ewidencją księgową /
Autor Dworowska, Wioletta

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia pracowników w firmie : podatki, ZUS, umowy, deklaracje /  
 

Publication year: 2005 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy wynagradzania w publicznej służbie zdrowia /
autor Czajka, Zdzisław.

Publication year: 2004 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem /
autor Stachowska, Sylwia.

Publication year: 2007 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartościowanie pracy : teoria i praktyka /  
autor Gruszczyńska-Malec, Grażyna.

Publication year: 2008 Call number: [331.2] Series: Podręcznik, Materiały Dydaktyczne / (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ) Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Skuteczne strategie wynagrodzeń : tworzenie i zastosowanie /  
autor Borkowska, Stanisława.

Publication year: 2012 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Struktury wynagradzania pracowników /
Autor Sekuła, Zofia

Publication year: 2011 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny system wynagradzania w firmie /
autor Jacukowicz, Zofia.

Publication year: 2001 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń /  
 

Publication year: 1997 Call number: [331.2] Series: Biblioteka Menedżera Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy /
autor Roszewska, Katarzyna.

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wartościowanie stanowisk pracy i strategie : jak wprowadzać efektywny system /  
autor Poels, Frans.

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia 2003 : ewidencja, dokumentacja, rozliczenia /  
Autor Małkowska, Danuta

Publication year: 2003 Call number: [331.2] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami /
autor Czajka, Zdzisław.

Publication year: 1998 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System płac przedsiębiorstwa /
autor Kopertyńska, Maria Wanda.

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], 134 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wynagrodzenia 2002 : ewidencja, dokumentacja, rozliczenia /  
Autor Małkowska, Danuta

Publication year: 2002 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA /
Autor Jacukowicz, Zofia

Publication year: 2000 Call number: [331.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: