Oblicza konsumpcjonizmu
red. naukowa Mróz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Zachowania konsumentów na rynku
author Rudnicki, Leszek

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży
author Sowa, Izabela.

Publication year: 2005 Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 4 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania konsumenckie
red. Patrzałek, Wanda

Publication year: 2002 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym
author Świtała, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzje konsumentów i ich determinanty
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja i zachowania konsumentów w Polsce w Prace Naukowe AE Katowice 
author Małysa-Kaleta, Agata.

Publication year: 2003 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy integracji a konsumpcja i zachowania
author Małysa-Kaleta, Agata.

Publication year: 2005 Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 7 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych przedsiębiorczość, pieniądze, konsumpcja 
red. naukowa Goszczyńska, Maryla

Publication year: 2010 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 126 
red. naukowy Woś, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie naśladownictwa i wpływów społecznych w Prace Naukowe AE Katowice 
author Burgiel, Aleksandra.

Publication year: 2005 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dlaczego kupujemy? nauka o robieniu zakupów zachowania klienta w sklepie 
author Underhill, Paco

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności
author Sojkin, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynkowe zachowania konsumentów Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2000 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania
author Bywalec, Czesław

Publication year: 2007 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowanie konsumenta Podręcznik akademicki 
author Antonides, Gerrit

Publication year: 2003 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływy interpersonalne a racjonalność zachowań
author Burgiel, Aleksandra.

Publication year: 2005 Call number: [330.5] Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 5 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowanie konsumenta Koncepcje i badania 
red. naukowy Lambkin, Mary

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania rynkowe młodych konsumentów Reklama jako 
author Sowa, Izabela.

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania rynkowe nabywców Mechanizmy i 
author Rudnicki, Leszek

Publication year: 2004 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele zachowań konsumentów na rynku usług Prace Naukowe AE Katowice 
author Smyczek, Sławomir.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Jak żyć w kryzysie? zachowania polskich konsumentów 
red. naukowa Bombol, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów
author East, Robert

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka
author Woś, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej
author Olejniczuk-Merta, Anna

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dusza nowego konsumenta Postawy, zachowania i 
author Windham, Laurie

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych Prace Naukowe AE Katowice 
author Smyczek, Sławomir.

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2003 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów Determinanty oraz metody 
author Światowy, Grażyna

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych gospodarstw
author Adamczyk, Grażyna

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach /
author Zalega, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów
author Maciejewski, Grzegorz.

Publication year: 2010 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji
red. Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 1998 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument i jego wybory rynkowe Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2002 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania i zwyczaje konsumentów
author Solomon, Michael R.

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów na rynku /
author Rudnicki, Leszek.

Publication year: 2012 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konsumpcja : determinanty, teorie, modele /  
author Zalega, Tomasz.

Publication year: 2012 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania rynkowe kobiet : wybory i determinanty /  
Red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: