Oblicza konsumpcjonizmu
red. naukowa Mróz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży
author Sowa, Izabela.

Publication year: 2005 Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 4 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania konsumenckie
red. Patrzałek, Wanda

Publication year: 2002 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym
author Świtała, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych przedsiębiorczość, pieniądze, konsumpcja 
red. naukowa Goszczyńska, Maryla

Publication year: 2010 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce
red. naukowy Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dlaczego kupujemy? nauka o robieniu zakupów zachowania klienta w sklepie 
author Underhill, Paco

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie Seria Monografie Politechnika Częstochowska Nr 108 
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2005 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynkowe zachowania konsumentów Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2000 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania
author Bywalec, Czesław

Publication year: 2007 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankructwa gospodarstw domowych perspektywa ekonomiczna i społeczna 
red. naukowa Świecka, Beata

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju
author Kiełczewski, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowanie konsumenta Podręcznik akademicki 
author Antonides, Gerrit

Publication year: 2003 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Oszczędzanie w gospodarce polskiej, teorie i fakty
author Liberda, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jak żyć w kryzysie? zachowania polskich konsumentów 
red. naukowa Bombol, Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości w świecie konsumpcji
author Hostyński, Lesław

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów
author East, Robert

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji Prace Naukowe AE Wrocław nr 1102 
author Wątroba, Wiesław

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W kierunku trwałej konsumpcji Dylematy, zagrożenia, 
author Jastrzębska-Smolaga, Halina

Publication year: 2000 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2003 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W cywilizacji konsumpcyjnej
red. naukowy Golka, Marian

Publication year: 2004 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja Eseje statystyczne 
author Słaby, Teresa

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach /
author Zalega, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w
author Małysa-Kaleta, Agata.

Publication year: 2010 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów
author Maciejewski, Grzegorz.

Publication year: 2010 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach transformacji
red. Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 1998 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika i finanse gospodarstw domowych /
author Bywalec, Czesław.

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja w gospodarce rynkowej
author Kramer, Józefa

Publication year: 1997 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument i jego wybory rynkowe Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2002 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja : determinanty, teorie, modele /  
author Zalega, Tomasz.

Publication year: 2012 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomika i finanse gospodarstw domowych /
author Bywalec, Czesław.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania rynkowe kobiet : wybory i determinanty /  
Red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Długi ogon : ekonomia przyszłości - każdy konsument ma głos /  
author Anderson, Chris.

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja miejska : ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich /  
author Czornik, Małgorzata.

Publication year: 2012 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji /
author Wlodarczyk, Katarzyna.

Publication year: 2013 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszczędności, konsumpcja i dochody rozporządzalne gospodarstw domowych w wybranych krajach rozwiniętych i po transformacji ustrojowej /
author Kulpaka, Paweł.

Publication year: 2013 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologiczne dyskursy o konsumpcji /
author Iwasiński, Łukasz.

Publication year: 2016 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: