Oblicza konsumpcjonizmu
red. naukowa Mróz, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart
         (1)

Zachowania konsumentów na rynku
author Rudnicki, Leszek

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty a racjonalność zachowań konsumpcyjnych dzieci i młodzieży
author Sowa, Izabela.

Publication year: 2005 Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 4 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania konsumenckie
red. Patrzałek, Wanda

Publication year: 2002 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym
author Świtała, Marcin

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzje konsumentów i ich determinanty
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja i zachowania konsumentów w Polsce w Prace Naukowe AE Katowice 
author Małysa-Kaleta, Agata.

Publication year: 2003 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy integracji a konsumpcja i zachowania
author Małysa-Kaleta, Agata.

Publication year: 2005 Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 7 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach
author Berbeka, Jadwiga

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oszczędzanie postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych 
author Rószkiewicz, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych przedsiębiorczość, pieniądze, konsumpcja 
red. naukowa Goszczyńska, Maryla

Publication year: 2010 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka Materiały Dydaktyczne AE Poznań Nr 126 
red. naukowy Woś, Jerzy

Publication year: 2003 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie naśladownictwa i wpływów społecznych w Prace Naukowe AE Katowice 
author Burgiel, Aleksandra.

Publication year: 2005 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce
red. naukowy Janoś-Kresło, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Clienting
author Geffroy, Edgar K.

Publication year: 1996 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dlaczego kupujemy? nauka o robieniu zakupów zachowania klienta w sklepie 
author Underhill, Paco

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i
author Grzega, Urszula.

Publication year: 2005 Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 2 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie Seria Monografie Politechnika Częstochowska Nr 108 
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2005 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie gospodarstwa domowe w okresie przemian analiza ekonometryczno-statystyczna 
author Warzecha, Katarzyna

Publication year: 2005 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności
author Sojkin, Bogdan

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynkowe zachowania konsumentów Prace Naukowe AE Katowice 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2000 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania
author Bywalec, Czesław

Publication year: 2007 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankructwa gospodarstw domowych perspektywa ekonomiczna i społeczna 
red. naukowa Świecka, Beata

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju
author Kiełczewski, Dariusz

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego 
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowanie konsumenta Podręcznik akademicki 
author Antonides, Gerrit

Publication year: 2003 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie
red. Kieżel, Ewa.

Publication year: 2007 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszczędzanie w gospodarce polskiej, teorie i fakty
author Liberda, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Wpływy interpersonalne a racjonalność zachowań
author Burgiel, Aleksandra.

Publication year: 2005 Call number: [330.5] Series: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów Część 5 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Techniki zakupu Jak zwiększyć efektywność zakupów 
author Rosell, Lennart

Publication year: 2004 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sześć kroków do niezależności finansowej /
author Masterson, Michael.

Publication year: 2007 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007
author Aksman, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O bogactwie i jego stosunku do ludności
 

Call number: [330.5] Series: Nowe zasady ekonomii politycznej Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowanie konsumenta Koncepcje i badania 
red. naukowy Lambkin, Mary

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O bogactwie i jego stosunku do ludności
 

Call number: [330.5] Series: Nowe zasady ekonomii politycznej Tom 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania rynkowe młodych konsumentów Reklama jako 
author Sowa, Izabela.

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy integracji europejskiej a poziom życia
author Kubicka, Jolanta

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania rynkowe nabywców Mechanizmy i 
author Rudnicki, Leszek

Publication year: 2004 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: