Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa
author Wożniak-Sobczak, Barbara

Publication year: 2001 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody oceny projektów gospodarczych
author Manikowski, Arkadiusz

Publication year: 2001 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne
red. Pruchnicka-Grabias, Izabela

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Venture Capital : Investment Strategies, Structures and Policies /  
author Cumming, Douglas.

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych wybrane zagadnienia 
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie inwestycjami komunalnymi dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich 
author Graczyk, Magdalena

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności inwestycji
author Wrzosek, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Na sposób Warrena Buffetta
author Hagstrom, Robert G.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb Prace Naukoiwe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Drobniak, Adam

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Private Equity : Fund Types, Risks and Returns and Regulations / 
author Cumming, Douglas.

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowana ocena efektywności finansowej
author Pera, Krystian.

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji podstawowe problemy ekonomiczno-finansowe 
author Towarnicka, Halina

Publication year: 1996 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo szansą rozwoju regionu
red. Karwowski, Jan

Publication year: 2006 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zewnętrzne źródła finansowania działalności
author Misterek, Wojciech.

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne komentarz do ustawy z przykładami klauzul umownych 
author Kowalczyk, Ewaryst

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje alternatywne pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym 
author Jagielnicki, Adam

Publication year: 2011 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w Prace Naukowe AE Katowice 
red. Henzel, Halina.

Publication year: 2003 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzje inwestycyjne : wybrane zagadnienia /  
author Kuczowic, Jacek.

Publication year: 2006 Call number: [330.322] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projekty inwestycyjne finansowanie metody i procedury oceny 
author Czechowski, Lucjan

Publication year: 1996 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych
author Dybał, Mariusz.

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projekty inwestycyjne, infrastrukturalne i biznesowe
author Szot-Gabryś, Teresa

Publication year: 2011 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka otwarte fundusze emerytalne 
red. naukowa Domański, Czesław

Publication year: 2011 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces inwestowania wobec wyzwań technologicznych i
author Epingard, Patrick

Publication year: 1995 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika inwestowania Aspekty finansowe i 
red. Henzel, Halina.

Publication year: 2000 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [330.322] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

24 sekrety inwestycyjne George'a Sorosa
author Slater, Robert

Publication year: 1996 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności
author Foltyn-Zarychta, Monika

Publication year: 2008 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie cele, uwarunkowania, efekty 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Katalaktyka instytucji finansowych rynku w perspektywie efektywności inwestowania 
author Poteraj, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych
author Wojewnik-Filipkowska, Anna

Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze
author Pietraszewski, Michał

Publication year: 2007 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy inwestowania i rynku nieruchomości Księga 
red. naukowy Borowiecki, Ryszard

Publication year: 1998 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne teoria i praktyka 
author Zysnarski, Jarosław

Publication year: 2003 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii analiza kosztów i korzyści 
author Ligus, Magdalena.

Publication year: 2010 Call number: [330.322] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: