Quality of Life Improvement through Social Cohesion Research Papers of Wrocław Uniwersity of Economics 
red. Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2009 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka
author Kot, Stanisław Maciej.

Publication year: 2011 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka dla menedżerów teoria i praktyka 
author Bielecka, Anna

Publication year: 2011 Call number: [311] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Survey Sampling Methods in Economic and Social
ed. Wywiał, Janusz.

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka i prawda
author Rao, Radhakrishna C.

Publication year: 1994 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda reprezentacyjna w badaniach Prace Naukowe AE Katowice 
red. Wywiał, Janusz.

Publication year: 2003 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka społeczna Wybrane zagadnienia 
red. Panek, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria zaufania Modele aktuarialne Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1069 
author Jasiulewicz, Helena

Publication year: 2005 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementary Statistics
author Johnson, Robert

Publication year: 1984 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody analizy statystycznej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Materiały 
author Abt, Stefan

Publication year: 1999 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Dziechciarz, Józef

Publication year: 2009 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ćwiczenia ze statystyki opisowej
author Karska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka w przykładach i zadaniach Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 24 
red. naukowy Paradysz, Jan

Publication year: 1997 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka w przykładach i zadaniach Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 24 
red. naukowy Paradysz, Jan

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Statystyka dla studiów licencjackich
author Podgórski, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy
author Sztabiński, Franciszek

Publication year: 1997 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i modele statystyki przestrzennej Prace Naukowe AE Katowice 
author Przybycin, Zygmunt.

Publication year: 2004 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka i data mining w praktyce
 

Publication year: 2004 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy statystyki opisowej
author Witkowski, Marek

Publication year: 2001 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka od podstaw
author Jóźwiak, Janina

Publication year: 2006 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki sondażowych badań opinii
author Szreder, Mirosław

Publication year: 2004 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka i data mining w badaniach naukowych
red. Wątroba, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Business Statistics Understanding Populations and Pr 
author Triola, Mario F.

Publication year: 1994 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka zbiór zadań 
red. Kassyk-Rokicka, Helena

Publication year: 2005 Call number: [311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka opisowa
author Roeske-Słomka, Iwona

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej
red. naukowy Kolonko, Józef.

Publication year: 2009 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Testy z wnioskowania statystycznego
author Rogowski, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: