Analiza satysfakcji i lojalności klientów
 

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Statistics for Management
author Levin, Richard I.

Publication year: 1994 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych materiały na seminarium organizowane przez StatSoft 
 

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu popytu na usługi transportu miejskiego Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Dydkowski, Grzegorz.

Publication year: 2009 Call number: [311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do metody reprezentacyjnej
author Wywiał, Janusz L.

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospod
author Malina, Anna

Publication year: 1998 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys metod statystycznych
author Zając, Kazimierz

Publication year: 1994 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyki pozycyjne w modelowaniu ekonometrycznym W Prace Naukowe AE Wrocław nr 892 Monografie i Opracowania AE Wrocław nr 140 
author Czekała, Mariusz

Publication year: 2001 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda reprezentacyjna w badaniach Prace Naukowe AE Katowice 
red. Wywiał, Janusz.

Publication year: 2004 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane metody wnioskowania statystycznego
author Bobrowski, Dobiesław

Publication year: 2001 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Taksonomia 12 klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Prace Naukowe AE Wrocław nr 1076 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowania analizy danych w przemyśle
 

Publication year: 2005 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów Podręcznik z przykładami i zadaniami 
author Kowalski, Jacek M.

Publication year: 2006 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka /
 

Publication year: 2005 Call number: [311] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka wzory i tablice 
author Kuszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Complete Business Statistics
author Aczel, Amir D.

Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem
author Kończak, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki sondażowych badań opinii
author Szreder, Mirosław

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka w biznesie Wykład dla studentów SUM 
author Jabłoński, Tomasz F.

Publication year: 2003 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie statystyki w ekonomii Prace Naukowe AE Wrocław nr 1105 
red. Heilpern, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy statystyki Podręcznik 
red. Starzyńska, Wacława

Publication year: 2006 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka /
author Sobczyk, Mieczysław.

Publication year: 2007 Call number: [311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart
         (1)

Podstawy metod statystycznych dla psychologów ćwiczenia 
author Barańska, Zygmunta

Publication year: 1995 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka akturialna teoria i praktyka 
red. Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2008 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka opisowa
author Wysocki, Feliks

Publication year: 2003 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane metody wnioskowania statystycznego
author Bobrowski, Dobiesław

Publication year: 2006 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy statystyki dla psychologów podręcznik akademicki 
author Szymczak, Wiesław

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka praktyczna /
author Starzyńska, Wacława.

Publication year: 2000 Call number: [311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk eko Prace Naukowe AE Katowice 
author Gatnar, Eugeniusz

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: