Classical Theory in International Relations
author Jahn, Beate

Publication year: 2006 Call number: [A/18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krakowskie studia międzynarodowe : Północna Afryka, Bliski i Daleki Wschód 
author Kapiszewski, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych
author Cziomer, Erhard

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska - Białoruś : Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze 
author Wolański, Marian S.

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP : tom II 
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty polityki Izraela, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Palestyńskiej Władzy Narodowej : 2000-2007 
author Bojko, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mosty przez Atlantyk? : Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych 
author Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacje międzynarodowe : Pytania : Tablice : Ćwiczenia Becka 
author Kuźniak, Brygida

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Irak na początku XXI wieku
author Płaczek, Arkadiusz

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP : Tom I 
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki dyplomatyczne Polski : informator : tom I : Europa 1918-2006 
author Szczepaniak, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych : osiągnięcia i wyzwania : materiały z konferencji Warszawa, 24 czerwca 2005 r. 
 

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej
author Łęgowska, Blanka

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990-1995
author Orzelska, Agnieszka

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja w XXI wieku : Gracz światowy czy koniec gry? 
author Bryc, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomacja Polski 1918-2005 : Struktury organizacyjne 
author Szczepanik, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Droga do wolności : Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej : zarys problematyki 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki polsko-ukraińskie : politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie 
author Surmacz, Beata

Publication year: 2002 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska : Ukraina : Osadczuk 
author Berdychowska, Bogumiła

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ukraina w stosunkach międzynarodowych
author Pietraś, Marek

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w stosunkach międzynarodowych : Księga Jubileuszowa na 65-lecie Profesora Wiesława Dobrzyckiego 
author Bieleń, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Acta Bythoniensia : nr 2/2007 
author Czapka, Mirosław

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik polskiej polityki zagranicznej : 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska-Niemcy 1945-2007 : Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie : Studia i Dokumenty 
author Góralski, Witold M.

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej : tradycja i współczesność 
author Ćwiek-Karpowicz, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie : Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im Osten 
author Elrick, Jennifer

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki polsko-rosyjskie : stereotypy, realia, nadzieje 
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Polski : Unia Europejska : Stany Zjednoczone : Sąsiedzi 
author Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja funkcji granic Polski
author Moraczewska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne 
author Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczna teoria stosunków międzynarodowych
author Wendt, Alexander

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja polityki światowej : Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych 
author Baylis, John

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych
author Mojsiewicz, Czesław

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
author Baluk, Walenty.

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O wschodnich problemach Polski
author Bączkowski, Włodzimierz

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stany Zjednoczone i Europa : Stosunki polityczne i gospodarcze : 1776-2004 
author Matera, Paulina

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyka 
author Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: