Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne
author Pietraś, Marek

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The end of transformation era? : graduate seminar in politics 
author Wołek, Artur

Publication year: 2003 Call number: [A/18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum organizacji europejskich : angielsko-polskie 
author Gajewski, Jacek

Publication year: 2000 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP : tom II 
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty polityki Izraela, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Palestyńskiej Władzy Narodowej : 2000-2007 
author Bojko, Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP : Tom I 
author Stemplowski, Ryszard

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990-1995
author Orzelska, Agnieszka

Publication year: 2004 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja w XXI wieku : Gracz światowy czy koniec gry? 
author Bryc, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Droga do wolności : Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej : zarys problematyki 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosyjska elita polityczna o Unii Europejskiej : tradycja i współczesność 
author Ćwiek-Karpowicz, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Polski : Unia Europejska : Stany Zjednoczone : Sąsiedzi 
author Czaputowicz, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne 
author Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki 
author Łoś-Nowak, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów 
author Ostaszewski, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych
author Krzysztofik, Edyta

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ameryka i świat : rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym 
author Brzeziński, Zbigniew

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplomacja publiczna : Acta Universitatis Wratislaviensis : no 3056 
author Ociepka, Beata

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja: ku Europie : z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych 
author Stępień-Kuczyńska, Alicja

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat współczesny : wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego 
author Malendowski, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku : główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia 
author Grodzki, Radosław

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania wschodnie : polityka wewnętrzna i międzynarodowa 
author Baluk, Walenty.

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku
author Gawrycki, Marcin Florian

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych
author Iwańczuk, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przegląd Stosunków Międzynarodowych : The International Affairs Review : 1,2 (157,158)/2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [A/18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aksamitne rewolucje
author Avioutskii, Viatcheslav

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja, ropa, polityka
author Chalupec, Igor

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej
author Podgórzańska, Renata

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polacy i Niemcy w XXI w. : nowe oblicza partnerstwa? 
author Koszela, Bogdan

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

400 lat stosunków Polsko-Amerykańskich : (1608-2008) : Konferencja naukowa Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych w Akademii Finansów w Warszawie 5 grudnia 2008 
author Wieteska-Rostek, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej
author Orzelska, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata
author Kapuśniak, Tomasz

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie
author Zięba, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje 
author Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania : Meandry Współczesnej Polityki 
author Piątek, Jarosław J.

Publication year: 2009 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: