Niezbędnik młodego naukowca : poradnik dla piszącego pracę dyplomową / 
author Szmigielska, Teresa Urszula.

Publication year: 2007 Call number: [17.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece : Effective teams in libraries 
author Pioterek, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nasza historia : Towarzystwo Edukacji Bankowej SA 1994-2009 : 15 lat Towarzystwa Edukacji Bankowej SA 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Symbole Chorzowa
author Otte, Joachim

Publication year: 2007 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak pisać i redagować : poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych 
author Wolańska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Plagiat : zarys problemu 
author Sołtysiak, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej-tradycja i nowoczesność
author Antczak-Sabali, Beata

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Googlization of libraries
author Miller, William

Publication year: 2009 Call number: [A/17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia ekonomiczno-finansowe : przewodnik do ćwiczeń 
author Suchta, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej
author Batorowska, Hanna

Publication year: 2000 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : 14 (14)/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : 13 (13)/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.0] [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : 12 (12)/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Książki i Historia : Księga Jubileuszowa ofiarowana dr. Zdziasławowi Bieleniowi z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 
 

Publication year: 2008 Call number: [17.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Standardy biblioteczne : praktyka, teoria, projekty 
author Wojciechowska, Maja

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia : nr 8 : II wrocławskie spotkania bibliotekarzy polonijnych 
author Szarski, Henryk

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wład
 

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Automatyzacja bibliotek : zarys historyczny, strategia, perspektywy 
author Jacquesson, Alain

Publication year: 1999 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : dynamika zmian w świetle piśmiennictwa 
author Janiak, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna biurowość : zagadnienia ogólne 
author Robótka, Halina

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji : Methodology of the research on the Area of Mediation In Scholarly Communication from the Perspective of Information Science : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCVI : Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Zeszyt 17 2009 
author Sapa, Remigiusz

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego 9-11 września 2009 : 9-11 września 2009 : seria "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego" : tom VII 
author Gaziński, Radosław

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak pisać prace naukowe
 

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? 
author Pawlik, Kazimierz

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek 
author Howorka, Bolesław

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Święta, święta... : wybór konspektów : Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza 9 
author Grabowska, Dorota

Publication year: 2007 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa : Networking libraries : selected social and cultural aspects of library work 
author Kisilowska, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Folksonomie : czyli społecznościowe opisywanie treści : poradnik : Propozycje i Materiały 81 : Folksonomies : a Guide to Social Indexing 
author Stępień, Kamil

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów : Nauka - Dydaktyka - Praktyka, 116 : Visualisation vs. documents' searching 
author Osińska, Veslava

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych" : Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r. : Propozycje i Materiały, 54 : Library and disability in Family : proceedings of the conference: "Role of the library in reading education in families of disabled persons" : Muszyna k/Krynicy 15-17 IX 2002 r. 
 

Publication year: 2003 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biblioteka w komunikacji publicznej : Nauka - Dydaktyka - Praktyka, 118 
author Wojciechowski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : Miscellanea Informatologica Varsoviensia : Nauka - Dydaktyka - Praktyka, 96 : Organizing information and knowledge environment 
author Materska, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji : Nauka - Dydaktyka - Praktyka, 111 : The readers' rebellion : the netgeneration's initiation prose 
author Leszczyński, Grzegorz

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : Nauka - Dydaktyka - Praktyka, 109 : The quality of library services in the information society 
author Kamińska, Joanna

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik : Nauka - Dydaktyka - Praktyka, 99 : How to Create and Use Annotations and References : the manual 
author Antczak, Mariola

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura informacyjna : w perspektywie zmian w edukacji : Nauka - Dydaktyka - Praktyka, 107 : Information culture : in the light of changes in education 
author Batorowska, Hanna

Publication year: 2009 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biblioteki publiczne w strukturze społecznej
author Kołodziejska, Jadwiga

Publication year: 2010 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The story of libraries : from the invention of writing to the computer age 
author Lerner, Fred

Publication year: 2009 Call number: [A/17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Practical research : planning and design 
author Leedy, Paul D.

Publication year: 2010 Call number: [A/17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Research methods for business students
author Saunders, Mark

Publication year: 2009 Call number: [A/17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: