Od złotego do euro : o działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003, historii złotego i perspektywach członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej 
author Małecki, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E jak euro : poradnik przedsiębiorcy 
author Werwińska, Joanna

Publication year: 2002 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie
author Kubin, Tomasz

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a integracja europejskich rynków finansowych
author Pszczółka, Ireneusz

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna 
author Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
author Zombirt, Jolanta

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie
author Kubin, Tomasz

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sustaining European Monetaey Union : confronting the cost of diversity 
author Sadeh, Tal

Publication year: 2006 Call number: [A./12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa
author Gronkiewicz-Waltz, Hanna

Publication year: 2009 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : wprowadzenie : funkcjonowanie : międzynarodowa rola Euro 
author Mucha-Leszko, Bogumiła

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro : wspólna waluta europejska 
author Kwapień, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rozszerzenia strefy euro
author Wajda-Lichy, Marta

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a integracja europejskich rynków finansowych
author Pszczółka, Ireneusz

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro nowa waluta
author Jakubiszyn, Krzysztof

Publication year: 1999 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys i przyszłość strefy euro
author Götz, Marta.

Publication year: 2012 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja,przedsiębiorstwa,Unia Gospodarcza i Waluto a : 3 : o co pytamy najczęściej 
 

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unia Gospodarczo-Walutowa
author Kołodziejczyk-Konarska, Katarzyna

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optymalna ścieżka do euro
author Orłowski, Witold M.

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro nowy pieniądz
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro nowy pieniądz
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania dla Polski 
 

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

│ jak euro : waluta nowej Europy 
author Królak-Werwińska, Joanna

Publication year: 2005 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro
author Sulmicki, Jan.

Publication year: 2005 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a integracja europejskich rynków finansowych
author Pszczółka, Ireneusz

Publication year: 2006 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: