Od złotego do euro : o działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003, historii złotego i perspektywach członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej 
author Małecki, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

E jak euro : poradnik przedsiębiorcy 
author Werwińska, Joanna

Publication year: 2002 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a międzynarodowy system walutowy
author Kowalewski, Paweł

Publication year: 2001 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro : Świat, Europa, Polska 
author Żukowski, Paweł

Publication year: 2002 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a jednolity europejski rynek finansowy : część I 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a integracja europejskich rynków finansowych
author Pszczółka, Ireneusz

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja ze strefą euro : teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji 
author Wójcik, Cezary

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna 
author Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : Perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
author Bukowski, Sławomir I.

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strefa Euro : wprowadzenie : funkcjonowanie : międzynarodowa rola Euro 
author Mucha-Leszko, Bogumiła

Publication year: 2007 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse Unii Europejskiej
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2009 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w strefie Euro? : nowe perspektywy wzrostu 
author Sopoćko, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro : wspólna waluta europejska 
author Kwapień, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro : historia, praktyka, instytucje 
author Sobczyński, Dawid

Publication year: 2002 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejska integracja monetarna : od A do Z 
 

Publication year: 2009 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej : od A do Z 
 

Publication year: 2009 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rozszerzenia strefy euro
author Wajda-Lichy, Marta

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a integracja europejskich rynków finansowych
author Pszczółka, Ireneusz

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji
author Kitowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro a strategie polskich banków
 

Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wejscie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw
author Gorynia, Marian

Publication year: 2011 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro nowy pieniądz
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 1999 Call number: [12.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe Unii Europejskiej w strefie euro
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Euro nowa waluta
author Jakubiszyn, Krzysztof

Publication year: 1999 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys i przyszłość strefy euro
author Götz, Marta.

Publication year: 2012 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka finansowa w dobie kryzysu inetgracji europejskiej
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Euro 1999 : wspólny pieniądz europejski 
author Żukowski, Paweł

Publication year: 1999 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja,przedsiębiorstwa,Unia Gospodarcza i Waluto a : 3 : o co pytamy najczęściej 
 

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raport na temat korzyści i kosztów przystapienia Polsk i do strefy euro
 

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro wspólna waluta
author Temperton, Paul

Publication year: 2001 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a stabilność euro
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2000 Call number: [12.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro : pieniądz wspólnej Europy 
 

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro : wprowadzenie banknotów i monet do obiegu 
author Szeląg, Konrad

Publication year: 2001 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optymalna ścieżka do euro
author Orłowski, Witold M.

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro nowy pieniądz
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro nowy pieniądz
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W labiryncie Euro
author Żeromski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania dla Polski 
 

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro nowy pieniądz
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2003 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro nowy pieniądz
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: