Przedsiębiorczość w teorii i praktyce
author Służycki, Marian

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
author Nieżurawski, Lech.

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nadużycia w firmach : vademecum : zapobieganie i wykrywanie 
author Wells, Joseph T.

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena przedsiębiorstw i ich mienia
author Kamela-Sowińska, Aldona

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola kobiet w aktywizacji i wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
author Sawicka, Janina

Publication year: 2005 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jednoosobowa firma : jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą 
author Młodzikowska, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : ćwiczenia 
author Dębski, Damian

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa : szanse i zagrożenia rozwoju 
author Daszkiewicz, Nelly

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo informacji : prawo do informacji 
author Góralczyk, Wojciech Jr.

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w regionie
author Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2003 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : podział przez wydzielenie 
author Garstka, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : podział przez wydzielenie 
author Garstka, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mali mistrzowie w działaniu : dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 
author Koładkiwicz, Izabela

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firma w otoczeniu globalnym
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw
author Adamczewski, Piotr.

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium small businessu
author Gabrysz, Romuald

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika przedsiębiorstw : 3 część 
author Guzera, Krystyna

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem MSP
author Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa
author Ehrbar, Al

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość : ujęcie modelowe 
author Kochalski, Cezary

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji
author Pokorska, Barbara

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych
author Aluchna, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w górnictwie naftowym i gazownictwie
author Łucki, Zbigniew

Publication year: 2003 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa : szkice o współczesnej przedsiębiorczości 
author Łuczka, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia sukcesu firmy
author Obłój, Krzysztof

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leadership in organizations
author Yukl, Gary

Publication year: 2006 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność innowacyjna województwa podlskiego : II raport z badań 
author Klamecka-Roszkowska, Grażyna

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ReOrganization
author Karlöf, Bengt

Publication year: 2007 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sposoby utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy
author Lisiecka, Krystyna.

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie w przedsiębiorstwie : kompendium wiedzy 
author Kotapski, Roman

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie
author Lisiński, Marek

Publication year: 2006 Call number: [10.A] [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój przedsiębiorczości w regionie
author Kowalska, Krystyna

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: