Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości : zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania 
author Grudzewski, Wiesław Maria

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badanie zaufania do organizacji : problemy metodologiczne 
author Wierzbiński, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Nowak, Edward

Publication year: 1996 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki
author Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna G.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
author Monkiewicz, Jan

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą : w Polsce i wybranych krajach europejskich 
author Mućko, Przemysław

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

ABC small business'u : stan prawny na dzień 1.09.2010 
author Markowski, Włodzimierz

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce : źródła i modele 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstw
author Nowacki, Robert

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i innowacyjność
author Duraj, Jan

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen
author Dehnel, Grażyna

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom 7/2010 
author Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy, metody, koncepcje, trendy : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom 8/2010 
author Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa : wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku 
author Drab-Kurowska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informačná bezpečnost podnikania
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje : następny krok 
author Christensen, Clayton M.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw
author Bauer, Kinga

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Woźniak-Sobczak, Barbara

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu
author Kuraszko, Iwona

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo : teoria i praktyka zarządzania / 
author Godziszewski, Bohdan.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne 
author Lisiński, Marek

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce : prace doktorantów 
author Dobiegała-Korona, Barbara

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Development of the small and medium enterprises in Poland in comparison with European Union member states : Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego : Monografie i Opracowania nr 10 
author Filip, Paulina

Publication year: 2010 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiebiorstwem
author Czakon, Wojciech.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorstwo społeczne kapitalizm dla ludzi
author Yunus, Muhammad

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrukcja kontroli dokumentów
author Majsterkiewicz, Irena

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wsparcie publiczne dla MSP : podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza 
author Gancarczyk, Marta

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metoda Disneya : jak skutecznie wykorzystać tajemnice zarządzania Disneya do pracy w Twojej firmie 
author Capodagli, Bill

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza organizacji : pierwszy krok do uzdrowienia firmy 
author Hensel, Przemysław

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorstwo, region, rozwój
author Strużycki, Marian

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Własna firma : jak założyć i poprowadzić? : jak zarejestrować firmę? : jakie podatki trzeba płacić? : najważniejsze obowiązki przedsiębiorców : zawieszanie działalności 
author Jeleńska, Anna

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Czermiński, Jerzy.

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rewolucja w raportowaniu biznesowym : interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność 
author Roszkowska, Paulina

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw : część I 
author Zachorowska, Alfreda.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe i logistyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw : część II 
author Zachorowska, Alfreda.

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem - wybrane zagadnienia : Studia i Monografie : nr 27 
author Różański, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość
author Mellor, Robert B.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Corporate governance : how to add value 
author Steger, Ulrich

Publication year: 2008 Call number: [A/10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: