Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza kosztów własnych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym
author Kochalski, Cezary

Publication year: 2000 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przełomowe firmy : jak dobre organizacje stają się wielkie 
author Mcfarland, Keith R.

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego : zarządzanie, finanse, efektywność, rozwój 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziesięć przykazań w biznesie : lekcje z porażek największych liderów 
author Keough, Donald

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia : perspektywa międzynarodowa 
author Porada-Rochoń, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cash management w grupach kapitałowych : diagnoza, kształtowanie, ocena 
author Szumielewicz, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
author Romanowska, Maria

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa
author Nita, Bartłomiej

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kontrola wewnętrzna : teoria i praktyka : podręcznik akademicki 
author Kałużny, Stanisław.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Innowacje : napęd wzrostu 
author Christensen, Clayton M.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie w przedsiębiorstwie : aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa : koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju 
author Mroziewski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt strategiczny : jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy 
author Opolski, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich
author Malinowska, Urszula

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sztuka osiągania zysku
author Slywotzky, Adrian J.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aplikace moderních informačních technologií v řízeni firmy : nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů 
author Tvrd═Ková, Milena

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Tom 4/2009 
author Fryca, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Tom 3/2009 
author Dworak, Janusz.

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Praktyka skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem
author Sagan, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój przedsiębiorstw : teoria i praktyka 
 

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwadrant przepływu pieniędzy : Poradnik bogatego ojca : Jak osiągnąć finansową niezależność 
author Kiyosaki, Robert T.

Publication year: 2001 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach : tom 1 : controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw 
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach : tom 2 : finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw 
author Szczepankowski, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lobbing w strategiach przedsiębiorstw : pięć ciekawych analiz przypadków 
author Sławik, Anna

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
author Nasalski, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Start : jak uruchomić własną firmę 
author Duncan, Kevin

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji
author Godlewska, Marzena

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko kryzysu a ciągłość działania : business continuity management 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys w przedsiębiorstwie
author Wieczerzyńska, Beata

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
author Bednarz, Joanna

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny
author Jabłoński, Marek.

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku
author Krawiec, Franciszek

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne 
author Piecuch, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie
author Rogowski, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym /
Autor Staszewska, Jolanta.

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach
author Kłos, Monika

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: