Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta
author Nalepka, Adam

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń : tom 1 
 

Publication year: 2004 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń : tom 2 
 

Publication year: 2004 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów 
author Porter, Michael E.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

International business-society managament : linking corporate responsibility and globalization 
author Tulder, Van Rob

Publication year: 2006 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów 
author Porter, Michael E.

Publication year: 1999 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum młodego kapitalisty : 10 zasad ekonomii jak osiągnąć bogactwo : poradnik 
author Niemczyk, Lesław

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Menedżer i kreator edukacji
author Plewka, Czesław

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznesplan : zastosowania i przykłady 
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biznesplan w praktyce
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego
author Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problems and perspectives in management : issued quarterly : volume 5, issue 1, 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania : Przedsiębiorczość i zarządzanie : Tom IX : Zeszyt 4 : 2008 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : systemowa koncepcja biznesu 
author Moszkowicz, Mieczysław

Publication year: 2005 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodyka sporządzania biznesplanów
author Ingram, Marian

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznesplan : model najlepszych praktyk 
author Skrzypek, Jerzy T.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wycena biznesu w praktyce : metody, przykłady 
author Panfil, Marek

Publication year: 2009 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku : Koncepcje, trendy, problemy 
 

Publication year: 2009 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe myślenie strategiczne : czyste i proste 
author Robert, Michel

Publication year: 2009 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w XXI wieku : kierunki zmian 
author Maśloch, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania 
author Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biznesplan po polsku
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biznesplan po polsku
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiana reguł gry w biznesie : jak zwiększyć przychody i zyski przez innowacje 
author Lafley, A. G.

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : przewodnik do wykładu 
author Marciniak, Renata

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Humanistyczne wartości w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań
author Penc, Józef.

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania : vol. 9, nr 1 (31) : zarządzanie w kryzysie 
 

Publication year: 2011 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

START. Przedsiębiorczość akademicka : przewodnik 
author Pradela, Agata

Publication year: 2009 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Exploring strategy : text and cases 
author Johnson, Gerry

Publication year: 2011 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie konkurencji
author Faulkner, David

Publication year: 1996 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wiek paradoksu : w poszukiwaniu sensu przyszłości 
author Handy, Charles

Publication year: 1996 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie międzynarodowe
author Mead, Richard

Publication year: 2011 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne dla inżynierów
author Gierszewska, Grażyna

Publication year: 2013 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie, logistyka, finanse : problemy innowacyjności i instrumenty analizy 
author Pokusa, Tadeusz

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biznesplan po polsku
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Biznesplan : model najlepszych praktyk 
author Skrzypek, Jerzy T.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Myśli przewodnie Druckera
author Drucker, Peter F.

Publication year: 2001 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżerowie okresu transformacji : problemy, potencjał, rozwój 
author Dąbek, Michał

Publication year: 2002 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: