Podstawy finansów : teoria i praktyka 
author Podstawka, Marian

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kurs walutowy i stopa procentowa w okresie przemian polskiego rynku finansowego
author Franek, Sławomir.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i instrumenty finansowe
author Wypych, Mirosław.

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniężno-finansowe i organizacyjne aspekty działalności podmiotów gospodarczych : przedsiębiorczość i zarządzanie : tom V, zeszyt 1 
author Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skarbowość Rzeczypospolitej 1587-1648 : projekty : ustawy : realizacja 
author Filipczak-Kocur, Anna

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz endogeniczny czy egzogeniczny
author Orlikowski, Leon

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie rynków finansowych w Polsce i na świecie : zeszyt naukowy nr 2 
 

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki 
author Dębski, Wiesław

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rynkowy system finansowy
author Górski, Marian

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka bilansowa grupy kapitałowej
author Piątek, Edyta

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka polityki antycyklicznej
author Barczyk, Ryszard.

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : przedsiębiorstw : systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń : podręcznik 
author Jarocka, Ewa

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych : zabezpieczenia kwantowe 
author Kliber, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej
author Piasecki, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project finance
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz i ceny w gospodarce polskiej : analiza kointegracji sezonowej 
author Kotłowski, Jacek

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem 
author Mc, Dougall Alan

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : kierunki badań 
 

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial information analysis
author O'Regan, Philip

Publication year: 2006 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
author Szołno-Koguc, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego /
author Solarz, Jan Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza i planowanie finansowe
author Duda-Piechaczek, Edyta

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki
author Filipiak, Beata

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metodologia finansów : podręcznik akademicki 
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody podejmowania decyzji fiansowych : analiza przykładów i przypadków 
author Sierpińska, Maria.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w enklawach finansowych
author Masiukiewicz, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : wybrane zagadnienia 
author Luciński, Witold

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
author Pietrzak, Edmund

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka fiskalna
author Dynus, Magdalena.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami
author Rutkowski, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Global monetary governance
author Cohen, Banjamin

Publication year: 2008 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Structural finance : the object oriented approach 
author Cherubini, Umberto

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Demokracja finansowa : Wiosna chrześcijaństwa 
author Rossakiewicz, Jacek Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tajemnica finansowa : aspekty aksjologiczne, normatywne i funkcjonalne 
author Gliniecka, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe a nadzór nad korporacją w Japonii
author Majewski, Jan

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Foundations of Risk Analysis : A Knowledge and Decision-Oriented Perspective 
author Aven, Terje

Publication year: 2003 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: