Corporate Governance and the Global Financial Crisis : International Perspectives 
author Sun, William

Publication year: 2011 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Economic Crisis in Europe : causes, consequences and responses 
author Noord, Paul Van Den

Publication year: 2011 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europe and the Financial Crisis
author Posta, Della Pompeo

Publication year: 2011 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego
author Davies, Howard

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji : zeszyty naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 12 rok 2010 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 30 rok 2010 
author Szambelańczyk, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalny kryzys finansowy : rozważania nad bezpieczeństwem rynku finansowego : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 33 rok 2011 
author Romiszewska, Ilona

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżet domowy : czyli co musisz wiedzieć o oszczędzaniu 
author Deptuła, Kamil

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Filosofija groszej w epohu finansowoj ciwilizacii
author Smowżenko, T.S.

Publication year: 2010 Call number: [U/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria pieniądza i kredytu
author Von, Mises Ludwig

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej
Red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i finanse przedsiębiorstw w okresie zmian gospodarczych
author Korzeniowska, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Acta Economica : wybrane zagadnienia współczesnych finansów 
 

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Na krawędzi : opowieści o kryzysie : prawdziwe historie z Wall Street z magazynu Vanity Fair 
author Carter, Graydon.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 35 rok 2011 / 
author Stacharska-Targosz, Jolanta.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse osobiste : zachowania - produkty - strategie 
author Bogacka-Kisiel, Ewa

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe
author Zadora, Halina.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie instytucjami kredytowymi : seria: finanse 
author Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne : seria: finanse 
author Proniewski, Marek.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych
author Smyczek, Sławomir.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wojny walutowe : nadejście kolejnego globalnego kryzysu 
author Rickards, James

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zjawiska na rynku finansowym
author Gruszecki, Tomasz

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych
author Bogacka-Kisiel, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teorie pieniądza
author Fedorowicz, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bogaty ojciec : biedny ojciec : czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i średnia klasa! 
author Kiyosaki, Robert T.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kompedium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku : Compendium of Finance in Polish and English : Tom 1 : A - J / 
author Patterson, Robert.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompedium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku : Compendium of Finance in Polish and English : Tom 2 : K - R / 
author Patterson, Robert.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompedium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku : Compendium of Finance in Polish and English : Tom 3 : S - Ż / 
author Patterson, Robert.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania 
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny
author Bilski, Janusz

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej
author Gos, Waldemar

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata
author Paździor, Artur.

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial derivative investments : an introduction to structured products 
author Bateson, Richard D.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial risk forecasting : the theory and practice of forecasting market risk, with implementation in R and Matlab 
author Danielson, Jon

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monetary chaos in Europe : the end of an era 
author Brown, Brendan

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monetary policy
author Fender, John

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Personal finance
author Callaaghan, George

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy a rozwój gospodarczy : szanse i zagrożenia 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce
author Ostrowska, Dorota

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: