Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Tom 5/2010 
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne : wybrane aspekty : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Tom 6/2010 
author Uziębło, Aldona.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka : nowe perspektywy po kryzysie 
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje na rynkach finansowych
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy w erze zawirowań
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Credit-rating : na międzynarodowym rynku finansowym 
author Dziawgo, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych : przez kapitał prywatny na zasadach PROJECT FINANCE 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty rynku finansowego : praktyczny przewodnik z przykładami 
author Szrama, Michał

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W świecie finansów i prawa finansowego : działalność dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego 
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy
author Pyka, Irena.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy nauki finansów /
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (22); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieć bezpieczeństwa finansowego
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : zarys problematyki 
author Sroślak, Grzegorz

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowy paradygmat rynków finansowych : kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza? 
author Soros, George

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość : problemy, regulacje i instrumenty zarządzania 
author Pyka, Irena.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cash Flow : kontrola przepływu środków pieniężnych : tekst angielsko-polski 
author Bangs, David H. Jr.

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niepewność na rynku walutowym : teoretyczne podstawy 
author Gawrońska-Nowak, Bogna.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : część I 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowych organizacji finansowych w stabilizowaniu światowego systemu finansowego : część II 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi
author Szturo, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie prawo finansowe : zarys ogólny 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 29/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie : cele, uwarunkowania, efekty 
author Brzozowska, Krystyna.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe instrumenty pochodne : ryzyko, wycena i strategie : materiały dydaktyczne 233 
author Morawska, Hanna

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalny kryzys finansowy a rynek pieniężny w Polsce : Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2008/2009 
author Dorosz, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach : zeszyty naukowe 
author Frąckowiak, Waldemar

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo finansowe /
author Ofiarski, Zbigniew.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy finansów
author Korenik, Dorota.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje 
author Podstawka, Marian

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje 
author Podstawka, Marian

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje 
author Podstawka, Marian

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse dla niefinansistów : zmienna wartość pieniądza w czasie 
author Bednarz, Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse
author Mielczarczyk, Zofia

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy modelowania struktury terminowej stóp procentowych : materiały dydaktyczne 250 
author Kliber, Agata Maria

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki 
author Dębski, Wiesław

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo finansowe : stan prawny na wrzesień 2010 r. 
author Chojna-Duch, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System prawa finansowego : tom 4 : prawo walutowe : prawo dewizowe : prawo rynku finansowego 
author Głuchowski, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System prawa finansowego : tom 1 : teoria i nauka prawa finansowego 
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: