Zarządzanie finansami : przewodnik 
author Leahigh, David J.

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna : cele i warunki skuteczności 
author Szpunar, Piotr

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego
author Biernat, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz, kapitał, praca, wspólne dziedzictwo Europy : Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina 
 

Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnych finansów
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bogaty ojciec : biedny ojciec : czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i klasa średnia! 
author Kiyosaki, Robert T.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pośrednictwo finansowe : w Polsce 
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O problemach polityki pieniężnej inaczej (normalnie?)
author Dudek, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowa portfela lokat
author Kolupa, Michał

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko finansowe : metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym 
author Holliwell, John

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inżynieria finansowa : wycena instrumentów pochodnych : symulacje komputerowe : statystyka rynku 
author Weron, Aleksander

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Instrumenty finansowe : i ich zastosowania 
author Kudła, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Otwarte fundusze emerytalne : analiza działalności inwestycyjnej finansów oraz decyzji członków 
author Chybalski, Filip

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw finansowych
author Kutera, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansowe
author Ofiarski, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka
author Małecki, Witold

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Risk management and financial institutions
author Hull, John C.

Publication year: 2010 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w warunkach kryzysu
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse wobec sfery realnej gospodarki : Tom 1 
author Znaniecka, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse wobec sfery realnej gospodarki : Tom 2 
author Znaniecka, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia 
author Lichniak, Irena

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć kryzys finansowy : przyczyny, skutki, interpretacje 
author Taylor, John B.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oszczędzanie : Podstawy zachowania polskich gospodarstw domowych wobec oszczędzania 
author Rószkiewicz, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : zarys wykładu 
author Szczęsny, Wiesław.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce
author Ciecierski, Michał

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego
author Wawiernia, Arkadiusz

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza /
author Garczarczyk, Józef.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury
author Caputa, Wiesława.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu
author Kicia, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : przedsiębiorstw : systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń : podręcznik 
author Jarocka, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : przedsiębiorstw : systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń : podręcznik 
author Jarocka, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kiedy rynki się zderzają : globalne rynki w erze turbulencji 
author El-Erian, Mohamed

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym
author Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The economics of money, banking and financial markets
author Mishkin, Frederic S.

Publication year: 2010 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz w ekonomii i socjologii
author Borcuch, Artur

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Instytucje rynku finansowego w Polsce
author Szelągowska, Anna.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce
author Gradoń, Witold.

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: