Operational risk : regulation, analysis and management 
author Alexander, Carl

Publication year: 2003 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Linear factor models in finance
author Knight, John

Publication year: 2005 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funds of hedge funds : performance, assessment, diversification, and statistical properties 
author Gregoriou, Greg N.

Publication year: 2006 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hedge fund investment management
author Nelken, Izzy

Publication year: 2006 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Operational risk and resilience
author Frost, Chris

Publication year: 2001 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Forecasting expected returns in the financial markets
author Satchell, Stephen

Publication year: 2007 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Derivative instruments : a guide to theory and practice 
author Eales, Brian A.

Publication year: 2003 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje finansowe
author Antkiewicz, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych
author Dybał, Mariusz.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz i wojna : Białoruś - Litwa - Łotwa -Polska - Słowacja - Ukraina : Supraśl 9-11 września 2004 : Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej 
author Filipow, Krzysztof

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psucie pieniądza w Europie środkowo-wschodniej od antyku po czasy współczesne : Białoruś - Litwa - Łotwa -Polska - Słowacja Ukraina : Białystok - Augustów 7 - 10 września 2006 : Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej 
author Filipow, Krzysztof

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Project finance : Wybrane elementy finansowania strukturalnego 
author Yescombe, Edward R.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : lata dziewięćdziesiąte 
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wealth management : private banking, investment decisions and structured financial poducts 
author Chorafas, Dimitris N.

Publication year: 2007 Call number: [A./07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Forecasting volatility in the financial markets : third edition 
author Knight, John

Publication year: 2007 Call number: [A./07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach 1991-2006
author Wisła, Rafał.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych : perspektywa Unii Europejskiej 
author Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i bankowość : Teoria i praktyka 
author Dmowski, Adam

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiana informacji o zobowiązaniach finansowych
author Bieć, Alfred

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowy paradygmat rynków finansowych : Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza? 
author Soros, George

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego
author Solarz, Jan Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości /
Redaktor Caputa, Wiesława.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynkowy system finansowy
author Górski, Marian

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalny kryzys finansowy XXI wieku : przyczyny, przebieg, skutki, prognozy 
author Nawrot, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse w nowoczesnej gospodarce : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom 1/2008 
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce
author Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mała forma - wielka sztuka : Small scale - high art 
 

Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia finansowa : o pieniądzach w życiu człowieka 
author Wąsowicz-Kiryło, Grażyna

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej : teoria i pomiar : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej 
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza techniczna rynków terminowych
author Schwager, Jack D.

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
author Golonka, Anna

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor finansowy : dylematy i kierunki rozwoju 
author Rudolf, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i inwestycje : Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : 4 
author Sławińska, Maria.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oszustwa finansowe : zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne 
author Wójcik, Jerzy Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: