Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej
author Famulska, Teresa.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy
author Bień, Witold.

Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z finansów
author Siudek, Tomasz

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rynkowe instrumenty finansowe
author Sopoćko, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kurs walutowy i stopa procentowa w okresie przemian polskiego rynku finansowego
author Franek, Sławomir.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki 
author Dębski, Wiesław

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
author Pietrzak, Edmund

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki 
author Dębski, Wiesław

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse osobiste : Świadome zarządzanie własnym portfelem 
author Lipiński, Marek

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów
author Nowakowski, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : Podręcznik : Część 2 : Materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego 
author Doll, Ryszard

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów
author Marecki, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych
author Dybał, Mariusz.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Forecasting volatility in the financial markets : third edition 
author Knight, John

Publication year: 2007 Call number: [A./07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach 1991-2006
author Wisła, Rafał.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowy paradygmat rynków finansowych : Kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza? 
author Soros, George

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości /
Redaktor Caputa, Wiesława.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej 
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor finansowy : dylematy i kierunki rozwoju 
author Rudolf, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu
author Kicia, Mariusz

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The economics of money, banking and financial markets
author Mishkin, Frederic S.

Publication year: 2010 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instytucje rynku finansowego w Polsce
author Szelągowska, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : Tom 5/2010 
author Jaworski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacje na rynkach finansowych
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy w erze zawirowań
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Credit-rating : na międzynarodowym rynku finansowym 
author Dziawgo, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty rynku finansowego : praktyczny przewodnik z przykładami 
author Szrama, Michał

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy
author Pyka, Irena.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieć bezpieczeństwa finansowego
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowy paradygmat rynków finansowych : kryzys kredytowy 2008 i co to oznacza? 
author Soros, George

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 29/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalny kryzys finansowy a rynek pieniężny w Polsce : Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2008/2009 
author Dorosz, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach : zeszyty naukowe 
author Frąckowiak, Waldemar

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje 
author Podstawka, Marian

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje 
author Podstawka, Marian

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: