Cel inflacyjny w Polsce : założenia i realizacja 
author Musielak-Linkowska, Magdalena

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe
author Sławiński, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z finansów
author Siudek, Tomasz

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kurs walutowy i stopa procentowa w okresie przemian polskiego rynku finansowego
author Franek, Sławomir.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniężno-finansowe i organizacyjne aspekty działalności podmiotów gospodarczych : przedsiębiorczość i zarządzanie : tom V, zeszyt 1 
author Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy finasów i bankowości
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy finasów i bankowości
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

System finansowy w Polsce : 1 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : 2 / 
 

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów i bankowości
author Dmowski, Adam

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w gospodarce otwartej
author Kaźmierczak, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna : instrumenty 
author Skopowski, Michał

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : lata dziewięćdziesiąte 
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finanse i bankowość : Teoria i praktyka 
author Dmowski, Adam

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości /
Redaktor Caputa, Wiesława.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna polityka pieniężna
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej : teoria i pomiar : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sektor finansowy : dylematy i kierunki rozwoju 
author Rudolf, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna : cele i warunki skuteczności 
author Szpunar, Piotr

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w Polsce w warunkach płynnego kursu walutowego
author Biernat, Janusz

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O problemach polityki pieniężnej inaczej (normalnie?)
author Dudek, Maciej

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka : nowe perspektywy po kryzysie 
author Kalinowski, Marcin.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek finansowy w erze zawirowań
author Karpuś, Piotr

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje 
author Podstawka, Marian

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje 
author Podstawka, Marian

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje 
author Podstawka, Marian

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki finansowe i ubezpieczenia : nowe perspektywy instytucji i instrumentów : zeszyty naukowe 143 
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od kryzysu do ożywienia : dylematy współczesnej polityki finansowej 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska polityka pieniężna : badania teoretyczne i empiryczne 
author Brzoza-Brzezina, Michał

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna
author Sławiński, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (13); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europe and the Financial Crisis
author Posta, Della Pompeo

Publication year: 2011 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse, bankowość i rachunkowość wobec wyzwań globalizacji : zeszyty naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 12 rok 2010 
author Żabińska, Joanna.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej
Red. Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monetary chaos in Europe : the end of an era 
author Brown, Brendan

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Monetary policy
author Fender, John

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość w warunkach niestabilnego otoczenia : przedsiębiorczość i zarządzanie : tom XIII : zeszyt 14 
author Wypych, Mirosław.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przejrzystość polityki pieniężnej
author Kałuzińska, Violetta

Publication year: 2013 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna
author Fedorowicz, Zdzisław

Publication year: 1998 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: