Podstawy teorii finansów
author Fedorowicz, Zdzisław

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo finansowe
author Rutkowski, Andrzej

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rynek pieniądza i rynek kapitału
author Fedorowicz, Zdzisław

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Algorytmy genetyczne : zastosowania w finansach 
author Gwiazda, Tomasz D.

Publication year: 1998 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego 
author Steiner, Robert

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : tom 1 
author Zarzecki, Jan

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : tom 2 
author Zarzecki, Jan

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem finansowym : instrumenty pochodne,inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości 
author Smithson, Charles W.

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

My i nasze pieniądze : studium postaw wobec pieniądza 
author Górniak, Jarosław

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Financial markets in Poland : instytucje finansowe w Polsce 
author Bury, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej : przewodnik dla bankowców w stosowaniu kontraktów futures, opcji, transakcji zamiany i innych instrumentów po chodnych 
author Gup, Benton E.

Publication year: 1997 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki destabilizacji rynków walutowych
author Koronowski, Adam

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej
author Kaźmierczak, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [07.0] [07.] [07.0] Available: (16); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse
author Bodie, Zvi

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów przedsiębiorstwa dla niefinansistów
author Zysnarski, Jarosław

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza techniczna rynków finansowych
author Murphy, John J.

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko walutowe : instrumenty i strategie zabezpieczające 
author Bennett, Dominic

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki walutowe i pieniężne : instrumenty i ich zastosowanie 
author Roth, Paul

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : podręcznik : część 2 : zbiór zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami 
author Jarocka, Ewa

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (9); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse : podręcznik 
author Jarocka, Ewa

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : podręcznik 
author Jarocka, Ewa

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : leksykon 
 

Publication year: 1997 Call number: [07.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : lata dziewięćdziesiąte 
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pieniądz i polityka pieniężna
author Schaal, Peter

Publication year: 1996 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie cenami
author Simon, Hermann

Publication year: 1996 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia monetarna Polski
author Wójtowicz, Grzegorz

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse dla menedżerów
 

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynkowe instrumenty finansowe
author Sopoćko, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polskie prawo finansowe : zarys ogólny 
author Borodo, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Credit-rating : ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym 
author Dziawgo, Danuta

Publication year: 1998 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rynku pieniężnego : Ujęcie makroekonomiczne 
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne : przewodnik menedżera 
author Mcbride, Johnson Philip

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: