Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa
author Aftab, Parry

Publication year: 2003 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie : nr 7 (2/2008) : Seria Pedagogika : t. 3 
 

Publication year: 2008 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy pedagogiki rodziny : Family pedagogy - selected problems 
author Frączek, Zofia

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych
author Suchy, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej /
 

Publication year: 1999 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik pedagogiczny
author Kupisiewicz, Czesław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna myśl pedagogiczna : znaczenia, klasyfikacje, badania 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika
author Ciechaniewicz, Wiesława

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika ogólna : podstawowe prawidłowości / 
Autor Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2012 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia wychowania : tom I : od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII 
author Kot, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [01.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia wychowania : tom II : wychowanie nowoczesne : od połowy wieku XVIII do współczesności 
author Kot, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia wychowania. T. 1, Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej /
author Litak, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (4); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia wychowania. T. 2, Wiek XIX i XX /
author Draus, Jan.

Publication year: 2010 Call number: [01.D] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki badań pedagogicznych
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika : kluczowe zagadnienia : podręcznik akademicki 
author Kron, Fredrich W.

Publication year: 2012 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika : 1 : podręcznik akademicki 
author Kwieciński, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika : 2 : podręcznik akademicki 
author Kwieciński, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika : tom 1 : podstawy nauk o wychowaniu 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2006 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria wychowania w zarysie
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2010 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etapy wychowania
author Debesse, Maurice

Publication year: 1996 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika. :  
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2006 Call number: [01.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykładowca doskonały : podręcznik nauczyciela akademickiego 
author Rozmus, Andrzej

Publication year: 2013 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe / 
author Pilch, Tadeusz.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / 
Autor Jarosz, Ewa.

Publication year: 2006 Call number: [01.D] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa : wspólne obszary badań 
Red. Kłodnicki, Zygmunt.

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W trosce o wychowanie w szkole
author Łobocki, Mieczysław.

Publication year: 2007 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnostyka pedagogiczna : nowe obszary i rozwiązania / 
author Wysocka, Ewa.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / 
author Skałbania, Barbara.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice /
author Guziuk-Tkacz, Marta.

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Badania jakościowe w pedagogice : wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka / 
author Urbaniak-Zając, Danuta.

Publication year: 2013 Call number: [01.D] Series: Wykłady z Pedagogiki Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki : jak napisać dobrą pracę? : rozwiązania praktyczne, narzędzia badawcze / 
Autor Korczyński, Stanisław.

Publication year: 2013 Series: Engram Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Praktyka badań pedagogicznych /
Red. Bauman, Teresa.

Publication year: 2013 Series: Seminaria Metodologii Pedagogiki Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metody i techniki badań pedagogicznych /
author Łobocki, Mieczysław.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Agresja - nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? / 
author Juul, Jesper.

Publication year: 2013 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia i Prace Pedagogiczne : Studies and Pedagogical Works / 
 

Publication year: 2014 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / 
 

Publication year: 2014 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela /
 

Publication year: 2013 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych /
author Barciś, Artur.

Publication year: 2015 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bajki rymowane w biblioterapii /
author Łaba, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / 
 

Publication year: 2012 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: