Rola małych i średnich portów lotniczych w gospodarce na przykładzie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gwarancje zatrudnienia i inne składniki pakietów socjalnych a wartość udziałów/akcji : zarys problemu / 
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena udziałów mniejszościowych
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie analizy wrażliwości i analizy scenariuszy w ocenie ryzyka projektów /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce Szczecina w "Krajowej strategii rozwoju regionalnego" /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formalne aspekty wyceny przedsiębiorstw zarys problemu 
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej w wycenie
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyniki badań dodatkowych stóp zwrotu spółek
author Perepeczko, Agnieszka

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena potencjału gospodarczego i przestrzennego Szczecina w świetle nowej strategii rozwoju miasta.
author Zarzecki, Dariusz.

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szacowanie indeksu ryzyka w wycenie przedsiębiorstw : kluczowe aspekty metodologiczne / 
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 41/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i wycena kapitału intelektualnego /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 41/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane metody szacowania kosztu kapitału własnego na rynkach międzynarodowych /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 38/2011. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szacowanie kosztu kapitału własnego na rynkach międzynarodowych /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 47, nr 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Private Cost of the Capital Model (PCOC) /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 58, nr 1, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szacowanie wartości kadry (kapitału ludzkiego) /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 57, nr 6, 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe wyzwania wyceny aktywów niematerialnych /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 62, nr 5, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydajność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 62, nr 5, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rodzaje wyceny przedsiebiorstw w krajowym standardzie wyceny specjalistycznym na tle rozwiązań stosowanych w świecie /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rodzaje wyceny przedsiębiorstw w krajowym standardzie wyceny specjalistycznym na tle rozwiązań stosowanych w świecie /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Application of Models in Financial Management /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Fiscal and Financial Stability and Current Challenges to Economic Development T. 77, nr 6 (2017) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Business Valuation Profession /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Sustainable Finance in a Changing Macroeconomic and Microeconomic Environment T. 78, nr 1 (2018) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: