Społeczne i organizacyjne problemy zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu /
author Zając, Czesław.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unia personalna jako spoiwo tkanki spolecznej grup kapitałowych /
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji
author Zając, Czesław

Publication year: 2006 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki zmian we współczesnym przedsiębiorstwie i jego otoczeniu : ewolucja czy rewolucja? /  
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne problemy przejęć i fuzji : metody ich rozwiązywania /  
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowy kontekst międzynarodowego zarządzania
author Zając, Czesław

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opinions of entrepreneurs and management improvement
author Lichtarski, Jan

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami przejęć i fuzji /
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 19 / 2010 /
 

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 /
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kultura organizacyjna w Grupie LUKAS po zmianie właściciela /
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3(3) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
Autor Zając, Czesław.

Publication year: 2007 Call number: [658.3] [Podręcznik] Available: (8); Checked out: (7); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30 / 2012 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 4(36) / 2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cultural and Personnel Problems in the Management of Human Resources in International Capital Groups in Light of Empirical Research /
author Zając, Czesław.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 6 (89) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce : Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 8(46) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy ekspatriantów w zagranicznych podmiotach zależnych międzynarodowych grup kapitałowych /
author Zając, Czesław.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa : przejawy, integracja funkcjonalna /  
author Zając, Czesław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości kulturowe jako podstawa kształtowania pożądanych postaw i zachowań pracowników w grupach kapitałowych /
author Zając, Czesław.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: