Implikacje marketingowej orientacji w zarządzaniu dla pracy kierowniczej /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Praca kierownicza w systemie zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 248 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane metody oceny zagrożenia konkurencyjności przedsiębiorstw /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 43 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Swoistość ewolucji zarządzania strategicznego
author Banaszyk, Piotr.

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja przedsiębiorstw w Polsce w okresie
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie rynkowe podmiotów gospodarczych /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Strategie przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 234 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse rynkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Działalność gospodarcza osób fizycznych w świetle uregulowań publicznoprawnych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 246 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka wspomagania informacyjnego procesu podejmowania decyzji strategicznych /  
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój koncepcji CSV na kanwie krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Przegląd Organizacji nr 6 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój koncepcji CSV na kanwie krytyki społecznej odpowiedzialności biznesu /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne : u podstaw "bezwładności" przedsiębiorstw w warunkach niepewności /  
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System informacyjny w wyborach strategicznych przedsiębiorstw /
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 12/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: