Strategiczne zarządzanie projektami /
red. Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami /
author Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowe Fundusze Inwestycyjne zarządzanie nową strukturą 
author Wawrzyniak, Bogdan

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grupy kapitałowe tworzenie i funkcjonowanie 
author Trocki, Michał.

Publication year: 2004 Call number: [334.75] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Grupy kapitałowe w Polsce
red. Romanowska, Maria

Publication year: 2000 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami /
author Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami
author Trocki, Michał.

Publication year: 2003 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie projektami
red. Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami
author Trocki, Michał.

Publication year: 2003 Call number: [Podręcznik] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektem europejskim
red. Trocki, Michał.

Publication year: 2007 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo partnerskie
author Romanowska, Maria

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Narodowe fundusze inwestycyjne : stan i perspektywy /  
author Trocki, Michał.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.4 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie projektami /
Red. Trocki, Michał.

Publication year: 2013 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (23); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektem europejskim
author Trocki, Michał.

Publication year: 2007 Call number: [10.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo partnerskie
author Romanowska, Maria

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie projektami
author Trocki, Michał.

Publication year: 2012 Call number: [10.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie projektami
author Trocki, Michał.

Publication year: 2012 Call number: [10.F] Available: (20); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami
author Trocki, Michał.

Publication year: 2003 Call number: [10.F] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grupy kapitałowe w Polsce
author Romanowska, Maria

Publication year: 2000 Call number: [08.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Grupy kapitałowe : tworzenie i funkcjonowanie 
author Trocki, Michał.

Publication year: 2004 Call number: [08.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie projektami /
 

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (12); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie projektami /
 

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu /
author Trocki, Michał.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (162) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja projektowa : podstawy, modele, rozwiązania / 
author Trocki, Michał.

Publication year: 2014 Call number: [10.F] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systematyzacja techniki oceny przedsięwzięć /
author Trocki, Michał.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami : wyzwania i wyniki badań / 
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: