Metody zarządzania kulturą organizacyjną /
 

Publication year: 2014 Call number: [008] Series: Metody i Techniki Zarządzania Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody zarządzania marketingowego /
 

Publication year: 2014 Call number: [339.138] Series: Metody i Techniki Zarządzania Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody zarządzania marketingowego /
Red. Otto, Jacek.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Epistemologia i metodologia zarządzania /
author Sułkowski, Łukasz.

Publication year: 2012 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firmy rodzinne : determinanty funkcjonowania i rozwoju : współczesne aspekty zarządzania /  
 

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t.12 z .6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problematyka zaufania w negocjacjach międzykulturowych w obliczu metafory konceptualnej : studium komparatywne / 
author Chmielecki, Michał.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (166) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki /  
Redaktor Raczkowski, Konrad

Publication year: 2014 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowa zmienność systemów zarządzania /
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna jako czynnik przyciągający najzdolniejszych pracowników w świetle wyników badań /
author Chmielecki, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 8(46) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura jakości w zarządzaniu europejskimi uczelniami wyższymi /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 4(36) / 2014 Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cechy kultur organizacyjnych polskich szpitali /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oblicza patologii zawodowych i społecznych /
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. test praktyki XXI wieku / 
 

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Akademia Nauk t. 15, z. 9, cz. 3. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym /
 

Publication year: 2016 Call number: [658.3] Series: HR Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Przywództwo jako dziedzictwo ewolucji /  
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Internet of things : nowy paradygmat rynku / 
 

Publication year: 2018 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Images of Entrepreneurs - Research Results /
author Chmielecki, Michał.

Series: Problemy zarządzania nr 1(65) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe : współczesne wyzwania prawno-organizacyjne / 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metody zarządzania kulturą organizacyjną /
 

Publication year: 2014 Call number: [I] Series: Metody i Techniki Zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie systemów organizacyjnych /
 

Publication year: 2019 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Internacjonalizacja i marketing uniwersytetów /
 

Publication year: 2019 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni / Pod redakcją Łukasza Sułkowskiego i Jarosława Górniaka. 
 

Publication year: 2019 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2
Languages: