Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
author Sułkowski, Łukasz

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (71) /2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania
author Sułkowski, Łukasz

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Studia z zarządzania międzykulturowego cz. 2 Studia i Monografie nr 22 
red. naukowy Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodologie emic i etic w badaniach kultury w
author Sułkowski, Łukasz

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metafory, archetypy i paradoksy organizacji
author Sułkowski, Łukasz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krytyczna wizja kultury organizacyjnej
author Sułkowski, Łukasz

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Firmy rodzinne jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w małych polskich firmach rodzinnych /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (85) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Intercultural Management Studies Working Papers 
ed. Hess, Max

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Paradygmat neoewolucjonizmu w naukach o zarządzaniu
author Sułkowski, Łukasz

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika polskich małych i średnich przedsiębiorstw
author Sułkowski, Łukasz

Series: Problemy zarządzania nr 4(30)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucyjne organiczenia racjonalności człowieka w
author Sułkowski, Łukasz

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (68-69)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia z zarządzania międzykulturowego Studia i Monografie nr 17 
red. naukowy Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym /
red. naukowa Sułkowski, Łukasz.

Publication year: 2009 Call number: [355] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, t. 10, z. 3 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Intercultural management studies : working papers : Studia i monografie nr 18 
author Hess, Max

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania : Przedsiębiorczość i zarządzanie : Tom IX : Zeszyt 4 : 2008 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucjonizm w zarządzaniu : menedżerowie Darwina 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firmy rodzinne : jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacjami sieciowymi /
red. Sułkowski, Łukasz.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Akademia Nauk, t. 14, z. 13, cz. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi /
author Sułkowski, Łukasz

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (98-99) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki / 
Red. Raczkowski, Konrad.

Publication year: 2014 Call number: [65.01] Series: Metody i techniki zarządzania Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody zarządzania marketingowego /
 

Publication year: 2014 Call number: [339.138] Series: Metody i Techniki Zarządzania Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody zarządzania marketingowego /
Red. Otto, Jacek.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Firmy rodzinne : determinanty funkcjonowania i rozwoju : współczesne aspekty zarządzania /  
 

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t.12 z .6 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kulturowa zmienność systemów zarządzania /
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna jako czynnik przyciągający najzdolniejszych pracowników w świetle wyników badań /
author Chmielecki, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 8(46) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura jakości w zarządzaniu europejskimi uczelniami wyższymi /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 4(36) / 2014 Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości. test praktyki XXI wieku / 
 

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Akademia Nauk t. 15, z. 9, cz. 3. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe : współczesne wyzwania prawno-organizacyjne / 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: