Metodologie emic i etic w badaniach kultury w
author Sułkowski, Łukasz

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krytyczna wizja kultury organizacyjnej
author Sułkowski, Łukasz

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w paradygmacie neoewolucyjnym
author Sułkowski, Łukasz

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Intercultural Management Studies Working Papers 
ed. Hess, Max

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia z zarządzania międzykulturowego Studia i Monografie nr 17 
red. naukowy Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu : dominujący paradygmat i jego krytyka / 
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Problemy zarządzania nr 4(44)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody zarządzania kulturą organizacyjną /
 

Publication year: 2014 Call number: [008] Series: Metody i Techniki Zarządzania Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowa zmienność systemów zarządzania /
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna jako czynnik przyciągający najzdolniejszych pracowników w świetle wyników badań /
author Chmielecki, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 8(46) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cechy kultur organizacyjnych polskich szpitali /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metody zarządzania kulturą organizacyjną /
 

Publication year: 2014 Call number: [I] Series: Metody i Techniki Zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: