Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
author Sułkowski, Łukasz

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 6 (71) /2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania
author Sułkowski, Łukasz

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodologie emic i etic w badaniach kultury w
author Sułkowski, Łukasz

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metafory, archetypy i paradoksy organizacji
author Sułkowski, Łukasz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inspiracje prymatologią w zarządzaniu, czyli co ma
author Sułkowski, Łukasz

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krytyczna wizja kultury organizacyjnej
author Sułkowski, Łukasz

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna w paradygmacie neoewolucyjnym
author Sułkowski, Łukasz

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W cieniu Darwina - inspiracje ewolucjonistyczne w
author Sułkowski, Łukasz

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem demarkacji nauk o zarządzaniu /
author Sułkowski, Łukasz

Series: Przegląd Organizacji nr 12/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 19 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Awangarda feministyczna w naukach o zarządzaniu
author Sułkowski, Łukasz

Series: Współczesne zarządzanie nr 3/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem więzi familijnych w gospodarce /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w małych polskich firmach rodzinnych /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (85) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Management on the neoevolutionary foundations
author Sułkowski, Łukasz

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmat neoewolucjonizmu w naukach o zarządzaniu
author Sułkowski, Łukasz

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specyfika polskich małych i średnich przedsiębiorstw
author Sułkowski, Łukasz

Series: Problemy zarządzania nr 4(30)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O biologicznych korzeniach organizacji
author Sułkowski, Łukasz

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucyjne organiczenia racjonalności człowieka w
author Sułkowski, Łukasz

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 3-4 (68-69)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interpretatywne rozumienie kultury w naukach o zarzadzaniu /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi nr 2 (91) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi /
author Sułkowski, Łukasz

Series: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 3-4 (98-99) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonalistyczna wizja kultury organizacyjnej w zarządzaniu : dominujący paradygmat i jego krytyka / 
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Problemy zarządzania nr 4(44)/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka badań jakościowych w małych podmiotach rodzinnych /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (47) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problematyka zaufania w negocjacjach międzykulturowych w obliczu metafory konceptualnej : studium komparatywne / 
author Chmielecki, Michał.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (166) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura organizacyjna jako czynnik przyciągający najzdolniejszych pracowników w świetle wyników badań /
author Chmielecki, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce nr 8(46) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura jakości w zarządzaniu europejskimi uczelniami wyższymi /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 4(36) / 2014 Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cechy kultur organizacyjnych polskich szpitali /
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo jako dziedzictwo ewolucji /  
author Sułkowski, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 12(12) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Images of Entrepreneurs - Research Results /
author Chmielecki, Michał.

Series: Problemy zarządzania nr 1(65) cz.1 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: