Zarządzanie zasobami ludzkimi
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Procesy kulturowe w organizacjach : koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2002 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Intercultural management studies : working papers : Studia i monografie nr 18 
author Hess, Max

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania : Przedsiębiorczość i zarządzanie : Tom IX : Zeszyt 4 : 2008 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucjonizm w zarządzaniu : menedżerowie Darwina 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firmy rodzinne : jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kulturowa zmienność organizacji
author Sułkowski, Łukasz

Call number: [10.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody zarządzania marketingowego /
Red. Otto, Jacek.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Epistemologia i metodologia zarządzania /
author Sułkowski, Łukasz.

Publication year: 2012 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki /  
Redaktor Raczkowski, Konrad

Publication year: 2014 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oblicza patologii zawodowych i społecznych /
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi /
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe : współczesne wyzwania prawno-organizacyjne / 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: