Prace z zakresu zarządzania Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy 
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 766 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 736 (2007) 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania personelem / Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 748 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Krakowie] nr 748 Prace z zakresu zarządzania personelem Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie struktur organizacyjnych
red. naukowa Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka i formalizacja badań w zarządzaniu
author Stabryła, Adam.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce.
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce.
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2002 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] : Cracow Review of Economics and Management : 905 Zarządzanie / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem firmy /
author Stabryła, Adam.

Publication year: 1995 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] : Cracow Review of Economics and Management : 910 Zarządzanie / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 910 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] : Cracow Review of Economics and Management : 913 Finanse /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 913 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie /
Red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 915 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie /
Red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 922 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Operacjonizacja funkcjonalności i skuteczności działania dla potrzeb procesu zarządzania przedsiębiorstwem /
author Stabryła, Adam.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procedura operacjonizacji w definiowaniu projektu /
author Stabryła, Adam.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka wieloaspektowej diagnozy systemów zarządzania /
author Stabryła, Adam.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : w teorii i praktyce firmy / 
Autor Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa /
author Bartusik, Katarzyna

Publication year: 2015 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2
Languages: