Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 652 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 613 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 529 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi /
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania strategicznego Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 567 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 700 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 506 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Zarządzanie 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 531 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 534 
red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 753 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego W 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 735 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe nr 811 Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zachowań organizacyjnych Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Zeszyty Nasukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania Zeszyty Naukowe nr 799 Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 627 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu procesu zarządzania : Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie nr 782 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe nr 854 Uniwersytet Ekonomiczny w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy 
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 766 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 736 (2007) 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania personelem / Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 748 
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Zeszyty naukowe [Akademia Ekonomiczna w Krakowie] nr 748 Prace z zakresu zarządzania personelem Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w 
red. naukowy Stabryła, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie struktur organizacyjnych
red. naukowa Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] : Cracow Review of Economics and Management : 905 Zarządzanie / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem firmy /
author Stabryła, Adam.

Publication year: 1995 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] : Cracow Review of Economics and Management : 910 Zarządzanie / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 910 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] : Cracow Review of Economics and Management : 913 Finanse /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 913 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie /
Red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 915 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie /
Red. Stabryła, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 922 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: