Czynniki kształtujące budżet sprzedaży /
author Smejda, Maria.

Series: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 19 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewidencja i wycena akcji według znowelizowanej ustawy o rachunkowości /
author Smejda, Maria.

Series: Aktualne zmiany w rachunkowości Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 33 ( 2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji : Studia Ekonomiczne nr 32 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
 

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Aktualne zmiany w rachunkowości Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 33 ( 2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczna treść sprawozdania z przepływów środków pieniężnych /
author Smejda, Maria.

Series: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 23 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem : Studia Ekonomiczne nr 23 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 23 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ inflacji na informacyjną funkcję rachunkowości /
author Smejda, Maria.

Series: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 19 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej : Studia Ekonomiczne nr 19 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
 

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej nr 19 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości bankowej /
author Smejda, Maria.

Publication year: 2003 Call number: [14.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zbiór zadań z rachunkowości
author Smejda, Maria.

Publication year: 1998 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: