Uwarunkowania polityki rachunkowości grup kapitałowych /
author Remlein, Marzena.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi według polskiego prawa bilansowego, podatkowego i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej /
author Remlein, Marzena.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wyceny inwestycji kapitałowych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym /
author Remlein, Marzena.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowe aspekty źródeł finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw /
author Remlein, Marzena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 20/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa : jednostkowe i skonsolidowane /  
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty finansowe według przepisów polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowch Standardów Rachunkowości /
author Remlein, Marzena.

Series: Funkcje rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 60 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilansowe ujęcie procesu łączenia się spółek /
author Remlein, Marzena.

Series: Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Nr 28 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy
author Remlein, Marzena

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitalowych /
author Remlein, Marzena.

Publication year: 2004 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach : Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 225 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa w przykładach i zadaniach : Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 225 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa /
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (30); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model wyceny i prezentacji inwestycji kapitałowych w sprawozdaniu finasowym grupy kapitałowej /
author Remlein, Marzena.

Series: Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 117 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych
author Remlein, Marzena

Publication year: 2004 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa : jednostkowe i skonsolidowane /  
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (9); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Harmonizacja polskiego prawa bilansowego z Międzynanarodowymi Standardami Rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej jednostek powiązanych /
author Remlein, Marzena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości /
author Remlein, Marzena.

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości /
author Remlein, Marzena.

Publication year: 2010 Call number: [Podręcznik] Available: (10); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość grup kapitałowych : według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej / 
author Remlein, Marzena.

Publication year: 2013 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość grup kapitałowych : według polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej / 
author Remlein, Marzena.

Publication year: 2013 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych /
 

Publication year: 2018 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: