Analiza wybranych decyzji inwestycyjnych popdejmowanych przez polskie gospodarstwa domowe /
author Rólczyński, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane czynniki kształtujące decyzje ubezpieczeniowe osób fizycznych w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych : badania ankietowe / 
author Forlicz, Maria.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe nr 7 (45) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfication and analysis of key factors affecting the economic potential of Lower Silesian counties between 2006-2012 /
author Kopyściański, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe nr 7 (45) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych osób fizycznych /
author Rólczyński, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 25 / 2011 Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba identyfikacji ryzyka związanego z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi przez osoby fizyczne /
author Rólczyński, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu nr 20 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne uwarunkowania rozwoju powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2011 : analiza porównawcza /  
author Kopyściański, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Porównanie rynków nieruchomości państw Unii Europejskiej ze względu na wybrane cechy /
author Kowalczyk, Patrycja.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11(11) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: