Identyfication and analysis of key factors affecting the economic potential of Lower Silesian counties between 2006-2012 /
author Kopyściański, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Metody ilościowe nr 7 (45) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczne uwarunkowania rozwoju powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2011 : analiza porównawcza /  
author Kopyściański, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: