Gorączka złota w portfelu inwestycyjnym
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portfel papierów wartościowych Zarządzanie i 
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki - emitenci na rynku kapitałowym
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (25) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atrakcyjność inwestowania w akcje spółek tworzących
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portfel inwestycyjny banków komercyjnych znaczenie i struktura 
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty kreowania finansów osobistych
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relacje inwestorskie na giełdzie papierów
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (26) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy Funkcjonowanie i metody oceny 
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na tle
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2003 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe mikrofinanse 
red. naukowy Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rynku
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2-3 (31-32) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcje spółdzielczych kas
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (28) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestowanie na rynku kapitałowym
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2000 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania prawne działalności banków na rynkach
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (20) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie momentum i contrarian - sposoby
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (39) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan i perspektywy rozwoju ubzpieczeniowych funduszy
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2-3 (31-32) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kondycja ekonomiczno-finansowa sektora bankowego na
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (27) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki w aspekcie miar efektywności akcji
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (24) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy opodatkowania banków w warunkach kryzysu
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje i usługi mikrofinansowe w Polsce
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria efektywności inwestowania na rynku papierów wartościowych /
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (30) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki na rynkach kapitałowych
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2005 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko rynkowe akcji w sektorze bankowym
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (19) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowa portfela funduszy emerytalnych w aspekcie
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy : funkcjonowanie i metody oceny / 
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek kapitałowy
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2007 Call number: [08.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portfel Papierów Wartościowych : zarządzanie i metody oceny 
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2002 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Portfel inwestycyjny : klasyczny i alternatywny 
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko projektów inwestycyjnych
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2002 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki na rynkach kapitałowych
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2005 Call number: [06.0] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza struktury i ocena efektywności portfela inwestycyjnego towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działu II w latach 2003-2008 /
author Grygoruk, Aneta.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe Nr 182 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki na rynkach kapitałowych /
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2005 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju teorii portfela inwestycyjnego /
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3(64) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój finansów islamskich : stan i perspektywy / 
author Mateja, Martyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (64) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Behawioralne podejście do inwestycji finansowych /
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (65) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyskretny urok polityki pieniężnej w aspekcie gospodarstwa domowego /
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (74) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty kreowania finansów osobistych
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Anomalie sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997 – 2016 /
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (76) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: