Narzędzia motywacji top menedżementu w grupie kapitałowej /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logos a etos - podstawowa zasada w zarządzaniu
author Nogalski, Bogdan.

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar stopnia wychodzenia przedsiębiorstwa z kryzysu /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 50 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi outsourcingowe jako efektywna strategia restrukturyzacji przedsiębiorstwa /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z.5 Zarzadzanie, Finanse, E-biznes, Rynek pracy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profesor Alfred Czermiński - twórca i nauczyciel /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 6 Zarządzanie, Finanse (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola informacji w budowie sukcesu rynkowego małych
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie zarządzania Narodowych Funduszy
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 1 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele biznesu jako narzędzia reorientacji
author Nogalski, Bogdan.

Series: Master of Business Administration nr 2 (97) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju szkoły wyższej w optyce zrównoważonej karty wyników /
author Białas, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 6 Zarządzanie, Finanse (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja zmian organizacyjnych w grupie przedsiębiorstw dystrybucyjnych jako rezultat procesów restrukturyzacyjnych : analiza przypadku /  
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zmiany w organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 105 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy tworzenia i funkcjonowania oraz zarządzania w polskich grupach kapitałowych /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 4 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i lean
author Nogalski, Bogdan.

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesności
author Nogalski, Bogdan.

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego : próba oceny / 
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe czynniki sukcesu a stosowanie koncepcji CRM przez autoryzowanych dealerów samochodów osobowych /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implementation of enterprise managerial tools in
author Nogalski, Bogdan.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (139) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CRM jako strategiczna determinanta rozwoju dealerów
author Nogalski, Bogdan.

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczne dylematy rozwoju polskiego biznesu okresu transformacji systemowej /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etapy procesowej dojrzałości organizacji
author Grajewski, Piotr

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja prywatyzacji - analiza przypadku w
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczna opłacalność outsorcingu
author Nogalski, Bogdan.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (27) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modyfikacja programu nauczania w Wyższej Szkole
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Absorbcja wiedzy inżynierskiej w praktyce zarządzania : kontekst strategii przywództwa kosztowego / 
author Nogalski, Bogdan.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i pomiar innowacyjności organizacji : case research / 
author Nogalski, Bogdan.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 171 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor i struktura rynków usług edukacyjnych MBA w Polsce a strategia pozycjonująca /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wartości produktu metodą punktową /
author Niewiadomski, Przemysław.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marka jako narzędzie zrządzania współczesnym przedsiębiorstwem /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty zarzadzania zasobami kadrowymi małych przesdiębiorstw /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja CRM a rynek sprzedaży nowych samochodów osobowych : czy dealerzy faktycznie stosują koncepcję CRM? /  
author Nogalski, Bogdan.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model biznesu jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implementacja metody FMEA w elastycznym przedsiębiorstwie wytwórczym /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Przegląd Organizacji nr 7 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implementacja metody FMEA w elastycznym przedsiębiorstwie wytwórczym /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Próba oceny relacji uelastyczniających procesy implementacyjne /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Downsizing w praktyce przedsiębiorstwa wytwórczego. Negatywna strategia czy zwrot ku elastyczności? / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski. 
author Nogalski, Bogdan.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Downsizing w praktyce przedsiębiorstwa wytwórczego. Negatywna strategia czy zwrot ku elastyczności? / Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski. 
author Nogalski, Bogdan.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unifikacja technologii a heterogeniczność portfela produktowego : studium przypadku / 
author Nogalski, Bogdan.

Series: Przegląd Organizacji nr 8 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania i wnioski na przyszłość dla rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Przegląd Organizacji nr 10 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sukces jako pokłosie kryzysu /
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 6 Zarządzanie, Finanse (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: