Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej /
red. naukowa Micherda, Bronisław

Publication year: 2012 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki według polskiego prawa bilansowego 
author Hejnar, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań
red. Micherda, Bronisław

Publication year: 2001 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
red. Micherda, Bronisław

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości /
 

Publication year: 2011 Call number: [657.6] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia
author Micherda, Bronisław

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa /  
 

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analityczna funkcja rachunkowości
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2001 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego /
author Micherda, Bronisław.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty naukowe Akademia Ekonomiczna w Krakowie nr 750 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne oblicze sprawozdania finansowego
author Micherda, Bronisław

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdania finansowe i ich analiza analiza finansowa 
red. Micherda, Bronisław

Publication year: 2011 Call number: [ZE] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kontynuacja działalności jednostki i modele
author Hołda, Artur

Publication year: 2007 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i wyników
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2007 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do
red. naukowy Micherda, Bronisław

Publication year: 2007 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów i wyników
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy rachunkowości aspekty teoretyczne i praktyczne 
red. naukowy Micherda, Bronisław

Publication year: 2005 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały
author Hejnar, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna analiza finansowa
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2004 Call number: [ZE] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości
author Micherda, Bronisław

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2010 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego
author Micherda, Bronisław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna analiza finansowa /
 

Publication year: 2004 Call number: [658.14/.17] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej /
author Micherda, Bronisław.

Series: Prace z zakresu rachunkowości finansowej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 849 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości /
Red. Micherda, Bronisław.

Publication year: 2013 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / 
 

Publication year: 2013 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa / 
 

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (9); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / 
 

Publication year: 2013 Call number: [657.6] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego /
 

Publication year: 2016 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: