Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe w XXI wieku księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu 
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1989 - what a wonderful year i 20 lat później
author Kuźniar, Roman.

Series: Sprawy międzynarodowe nr 3 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga do wolności : polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej /  
Autor Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (13); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu
red. naukowa Kuźniar, Roman.

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe geneza, struktura, dynamika
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga do wolności : polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej /  
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świat współczesny wobec użycia siły zbrojne.
author Kuźniar, Roman.

Series: Sprawy międzynarodowe nr 4 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe /
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe /
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2012 Call number: [327] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik strategiczny 2012/13 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
Red. Kuźniar, Roman.

Publication year: 2013 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka i siła : studia strategiczne : zarys problematyki 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka i siła : studia strategiczne : zarys problematyki 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2006 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka w polskiej polityce zagranicznej
author Bieńczyk-Missala, Agnieszka

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Droga do wolności : Polityka zagraniczna III Rzeczpospolitej : zarys problematyki 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2011 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010 : stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2011 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
author Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zagraniczna RP 1989-2002
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2002 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2004 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe : geneza : struktura : dynamika 
author Haliżak, Edward

Publication year: 2000 Call number: [18.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia, koncepcje, instytucje 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2003 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka i siła : studia strategiczne : zarys problematyki 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2005 Call number: [18.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku : wizje : koncepcje : paradygmaty 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik strategiczny 2013/14 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
Red. Kuźniar, Roman.

Publication year: 2014 Call number: [32] Series: t. 19 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka i siła : studia strategiczne - zarys problematyki /   
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2006 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosunki międzynarodowe geneza, struktura, dynamika /
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian : zagrożenia - koncepcje - instytucje / 
 

Publication year: 2003 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010 : stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku / 
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku : wizje - koncepcje - paradygmaty / 
 

Publication year: 2005 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa w porządku międzynarodowym /
author Kuźniar, Roman.

Publication year: 2016 Call number: [94] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2015/16 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
 

Publication year: 2016 Call number: [18.0] Series: Rocznik Strategiczny, T. 21 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2014/15 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
 

Publication year: 2015 Call number: [18.0] Series: Rocznik Strategiczny, T. 20 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Strategiczny 2016/17 : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / 
 

Publication year: 2017 Series: Rocznik Strategiczny, T. 22 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Europa w porządku międzynarodowym /
Autor Kuźniar, Roman.

Publication year: 2016 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: