Podażowe efekty polityki fiskalnej w świetle modelu realnego cyklu koniunkturalnego i wnioski dla gospodarki polskiej
author Krajewski, Piotr

Series: Ekonomista nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Długookresowy wpływ polityki fiskalnej na stopę inwestycji
author Krajewski, Piotr

Series: Ekonomista nr 2/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii matematycznej
author Kaczorowski, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [330.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ koniunktury na kształtowanie się dochodów budżetowych z podatków od dochodów osobistych
author Krajewski, Piotr

Series: Ekonomista nr 1/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność automatycznych stabilizatorów
author Krajewski, Piotr

Series: Studia Ekonomiczne nr 4 (XLVII) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty podażowe szoków fiskalnych w gospodarce
author Krajewski, Piotr

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w kryzysie /
author Krajewski, Piotr.

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXXII) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych ?/
author Krajewski, Piotr.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: