Koncepcja kapitału społecznego a społeczny wymiar trwałego i zrównoważonego rozwoju /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Kapitał społeczny we wspólnotach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 58 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i
author Kośmicki, Eugeniusz.

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Koncepcja "global governance" na tle problemów współczesnej gospodarki rynkowej w dobie globalizacji /
author Czaja, Zdzisław.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typy społeczeństw a eksploatacja zasobów naturalnych /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 1(41) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem demokracji w warunkach postępu globalizacji gospodarki oraz rozwoju integracji europejskiej /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe {Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 19 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia gospodarki : ogólna charakterystyka dotychczasowych koncepcji i zarys problematyki / 
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.270 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zrównoważonego rozwoju a idea "stanu stacjonarnego" /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 2(34) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse zrównoważonego rozwoju Polski w obliczu globalizacji i członkostwa w Unii Europejskiej /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 1(29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna gospodarka rynkowa - w założeniach i w praktyce /
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 5 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki
author Kośmicki, Eugeniusz.

Publication year: 2009 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu nowej koncepcji ochrony przyrody : idea renaturalizacji /  
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezrobocie we współczesnym świecie : czy istnieją możliwości pełnego zatrudnienia?/  
author Kośmicki, Eugeniusz.

Series: Optimum nr 4(76) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: