Reengineering i x-engineering jako metoda
author Kisielnicki, Jerzy

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 2 (9) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacyjne i ekonomiczne aspekty informatyzacji
author Kisielnicki, Jerzy

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 4 (23) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna
author Kisielnicki, Jerzy

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (16) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe możliwości pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych /
author Kisielnicki, Jerzy.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (38)/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej /
author Olszak, Celina M.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ technologii informatycznych na tworzenie i rozwój organizacji sieciowych /
author Kisielnicki, Jerzy.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej /
author Olszak, Celina M.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia informacyjna jako narzędzie wspomagania systemu zarządzania - analiza trendów /
author Kisielnicki, Jerzy.

Series: Problemy zarządzania nr 2(52), t.1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejście agile versus waterfall w projektowaniu zaawansowanych systemów informatycznych zarządzania /
author Kisielnicki, Jerzy

Series: Przegląd Organizacji nr 8 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieciowe struktury jako sposób na budowanie organizacji globalnych oraz rola współczesnych narzędzi informatycznych /
author Kisielnicki, Jerzy.

Series: Problemy zarządzania nr 4(71) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejście agile versus waterfall w projektowaniu zaawansowanych systemów informatycznych zarządzania /
author Kisielnicki, Jerzy.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Blockchain jako technologia przepływu informacji i wiedzy w zarządzaniu projektami /
author Kisielnicki, Jerzy.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: